Vilka lagar gäller?

Här finns information om de viktigaste lagarna som du som förälder bör känna till. Det är bra att veta att olika aktörer har ansvar för olika insatser. Det upplevs ofta som försvårande och snårigt att det är så många olika aktörer att hålla kontakt med kring sitt barn men det kan hjälpa att få en ”översiktskarta”.


Dela detta: