Syskonskapet

Många barn som har syskon kan berätta om en vardag som är full och kompromisser och inte sällan konflikter. Man kan behöva stämma av sitt syskons känsloläge och ta stor hänsyn till vad ens syskon behöver för att klara av att göra saker.

Syskon kan berätta om starka, motstridiga känslor. Hat och kärlek om vartannat. En känsla av att bli undanskuffad. Att man alltid ska ha förståelse fastän man inte alltid vill eller orkar. Kärleken kan också vara stark mellan syskon där någon behöver extra stöd. Vissa syskon kan bli beskyddande och känna att de behöver ta hand om sitt syskon. En del kan jämföra sitt eget liv med sitt syskons och känna en skuld över hur olika de har det.

Barn behöver få vuxnas stöd för att sortera och prata om de här känslorna. Man har rätt att känna som man gör. Inga känslor är farliga men kan bli svåra att bära om man inte har någon att bolla med. Som förälder kan det vara tungt att höra sitt barns ilska över sitt syskon men om dialogen finns där så öppnas möjligheten för förståelse. Känslor som inte får komma ut kan bli ett hinder för nödvändig utveckling och i slutändan försvåra syskonrelationen.


Dela detta: