Vad kan man ansöka enligt SoL?

Ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare och be om ett möte. Beskriv din situation och fråga vilket stöd du kan få i din kommun.

Förslag på vad man få via SoL

• Anhörigstöd. Många kommuner har en särskild anhörigkonsulent
• Samordnad individuell planering
• Boendestöd, Servicetjänster, Hemtjänster

Om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med socialtjänstens insatser har du, som närstående, möjlighet att klaga och lämna synpunkter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är den myndighet som utövar tillsynen över socialtjänstens olika verksamheter.

www.ivo.se


Dela detta: