Attentions arbete med anhörigfrågor

Attentions anhörigarbete 2019 sker med stöd från Socialstyrelsen. Genom att inspirera, föra dialog och utbilda personal som arbetar med anhörigstöd i kommuner och landsting verkar Attention för att förbättra anhörigas situation. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för ett bättre bemötande.

I anhörigarbetet anordnas också medlemsaktiviteter som bland annat studiecirklar och temakvällar. På medlemsaktiviteterna har anhöriga möjlighet att träffa andra i en liknande situation, knyta nya sociala kontakter och öka sin kunskap om sina rättigheter.

Samtalsgrupper

Förra året hade vi extra fokus på pappor och mor- och farföräldrar och arbetet fortsätter 2019. Under 2018 anordnades bland annat samtalsgrupper för pappor och mor- och farföräldrar, Hjärnkollambassadören Abdinassir Osman var samtalsledare för pappa-gruppen och Tove Lundin, journalist och Hjärnkollambassadör för gruppen med mor- och farföräldrar.

Illustrationer: Theyn_Draw

 

 


Dela detta: