För dig som är tränare

Här samlar vi tips och material för dig som är tränare. Materialet är tänkt att stödja dig i att bemöta och coacha barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd/Asperger).


Dela detta: