VD med ADHD: “Rätt stöd är nyckeln”

Michaela Dufva är VD för Omnia Assistans AB, ett företag med runt 200 anställda.

duwa_artikelbild– Omnia hade inte funnits om det inte var för min ADHD, säger Michaela och förklarar att idén om ett assistansbolag kom som en impuls. Hon berättar att det har varit många års lärande, och att det var först när hon gått in i utmattning som hon började misstänka att hon kunde ha ADHD. Läkarna ville ge henne serotoninhöjande medicin, men hon kände sig inte deprimerad:

– Jag hade en vän som skrattade och sa: ”Har ingen berättat för dig att du har ADHD?” Jag tog det som ett skämt
men ju mer jag satte mig in ämnet och pratade med andra så upptäckte jag hur mycket jag kunde känna igen mig i. Och hur lite jag faktiskt egentligen visste om ADHD, minns Michaela.

Därifrån var det en lång väg till diagnos och Michaela känner inte alls igen det som ibland beskrivs i pressen, att diagnoser sätts slentrianmässigt, eftersom det för henne var en utdragen process.

ADHD-anpassningar gynnar alla

Hon vet inte hur det ser ut med ADHD bland hennes anställda eftersom ingen som har uppmärksammat henne på sin diagnos eller bett om anpassning eller liknande. Det hon dock märker tydligt är att när hon anpassar arbetssättet efter sin ADHD uppstår det en arbetsmiljö som verkar gynna de flesta:

– Jag tror att alla mår bra av att konkretisera, förtydliga och arbeta mot kortare delmål, säger Michaela.
När det gäller kunskaper kring anställda med ADHD så upplever hon att det kunde vara bättre:

– Jag har fortfarande kunskapsluckor kring ADHD men jag tror att det är viktigt att lära känna sin egen ADHD och sig själv snarare än att läsa på kring generella och vanliga beskrivningar. Det är ju väldigt individuellt, hur man påverkas och av vilka delar som är mer eller mindre styrande och signifikanta för var och en, avslutar Michaela.


Dela detta: