toppbild-vagartilljobb

ASD/Asperger på jobbet

Riksförbundet Attention drev under 3 år ett projekt med syfte att bidra till förbättrade attityder bland arbetsgivare, företagare och hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med arbetssökande personer med ASD/Asperger. Här har vi samlat erfarenheterna från projektet.

Skrift

Skriften ”Med Asperger på jobbet – bli en bättre chef och kollega” innehåller fakta om Asperger i kombination med konkreta tips och råd som bygger på de utmaningar som kan uppstå i samband med olika situationer på jobbet.
Läs skriften här >>

Studiecirkelmaterial

Projektet har tagit fram ett studiecirkelmaterial med titeln ”NPF och arbete” som innehåller olika teman kring just NPF och arbete, detta för att personer med egen AS-diagnos ska få förutsättningar att stärka sina egna möjligheter att närma sig arbetsmarknaden.
Läs studiematerialet här >>

Undersökning

”Vi kan och vill arbeta ” – En undersökning om hur anställda med Aspergers syndrom ser på sina jobb, sin arbetsmiljö och sina behov.
Läs undersökningen här >>

Debattartikel

“Enkla anpassningar kan ge jobb till fler med Asperger, säger Attentions Anki Sandberg i en debattartikel.
Läs debattartikeln här >>

Om ASD/Asperger

Vill du veta mer om ASD/Asperger?
Läs mer här >>

Om Vägar till jobb

Projektet Vägar till jobb startades i november 2012 och avslutades 2015. Allmänna Arvsfonden har finansierats projektet som har samarbetat med kunniga aktörer inom området, t.ex. Arbetsförmedlingen, Attention Utbildning, Riksförbundet Hjärnkoll, Misa och Ågesta Folkhögskola.

• Projektet Vägar till jobb har inriktat sig på Aspergers syndrom (AS) och arbetslivet.
• Fokus har varit att bidra till förbättrade attityder bland arbetsgivare, företagare och hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med arbetssökande personer med AS.
• För att nå ut med projektbudskapet har projektets aspergerinformatörer (AS-informatörer) genomfört arbetsplatsbesök där de informerat om AS och de styrkor och fördelar som kommer med diagnosen.
• Projektet har även arbetat för att skapa fler förutsättningar för att personer med AS ska kunna stärka sina egna möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Projektets AS-informatörer har genomfört sammanlagt 170 arbetsplatsbesök med i genomsnitt 20 deltagare per besök, vilket innebär att de nått omkring 3 400 åhörare under projekttiden. Projektets AS-informatörer Jill Carlberg Söderlund, Klara Carlsson, Elin Blick, Serena Hasselblad, Anders Moberg, och Paula Tilli.

 


Dela detta: