Vägar till jobb – ett konkret projekt!

Projektet Vägar till jobb startades i november 2012 och avslutades under oktober 2015. Allmänna Arvsfonden har finansierats projektet som har samarbetat med kunniga aktörer inom området, t.ex. Arbetsförmedlingen, Attention Utbildning, Riksförbundet Hjärnkoll, Misa och Ågesta Folkhögskola.

Kort om projektet

• Projektet har inriktat sig på Aspergers syndrom (AS) och arbetslivet.
• Fokus har varit att bidra till förbättrade attityder bland arbetsgivare, företagare och hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med arbetssökande personer med AS.
• För att nå ut med projektbudskapet har projektets aspergerinformatörer (AS-informatörer) genomfört arbetsplatsbesök där de informerat om AS och de styrkor och fördelar som kommer med diagnosen.
• Projektet har även arbetat för att skapa fler förutsättningar för att personer med AS ska kunna stärka sina egna möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Arbetsplatsbesök

Projektets AS-informatörer har genomfört sammanlagt 170 arbetsplatsbesök med i genomsnitt 20 deltagare per besök, vilket innebär att de nått omkring 3 400 åhörare under projekttiden. Projektets AS-informatörer Jill Carlberg Söderlund, Klara Carlsson, Elin Blick, Serena Hasselblad, Anders Moberg, och Paula Tilli.

Skrift

Projektet har tagit fram en skrift, ”Med Asperger på jobbet – bli en bättre chef och kollega”, som innehåller fakta om AS i kombination med konkreta tips och råd som bygger på de utmaningar som kan uppstå i samband med olika situationer på jobbet.

LÄS SKRIFTEN HÄR >>

Studiecirkelmaterial

Projektet har tagit fram ett studiecirkelmaterial med titeln ”NPF och arbete” som innehåller olika teman kring just NPF och arbete, detta för att personer med egen AS-diagnos ska få förutsättningar att stärka sina egna möjligheter att närma sig arbetsmarknaden.

LÄS STUDIECIRKELMATERIALET HÄR >>


Dela detta: