Olika former av stöd för ungdomar och vuxna som har en diagnos

Det finns flera olika stödformer du som själv har en diagnos, eller den du möter i ditt jobb, kan ha rätt till för att kunna arbeta. Texterna är från Arbetsförmedlingen. OBS! att villkoren kan ha eller kan komma att förändras! Denna text publicerades den 14 juni 2016. Aktuell information hittar du på arbetsformedlingen.se.

 

Generella bidragsformer

 

Lönebidrag. Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar arbetsuppgifterna kan Arbetsförmedlingen tillsammans med dig och din arbetsgivare anpassa arbetssituationen så att den passar dig bättre. Arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt med ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Lönebidrag lämnas under längst fyra år. Faktablad om lönebidrag

 

Utvecklingsanställning. Om du behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga kan en utvecklingsanställning vara ett bra alternativ. I en sådan anställning får du arbetsledning och möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel samt utbildning om det skulle behövas. Faktablad om utvecklingsanställning

 

Trygghetsanställning. Om du har behov av en mer anpassad arbetssituation med en långsiktig lösning kan en trygghetsanställning vara ett bra alternativ. Faktablad om trygghetsanställning

 

Skyddat arbete. Om du har varit borta länge från arbetslivet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan en skyddad offentlig anställning vara det bästa alternativet. Anställningen pågår under en begränsad tid och är ett utmärkt tillfälle att få färska meriter och erfarenheter. Faktablad om skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare – OSA

 

Samhall. Om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning kan Samhall vara en lämplig arbetsgivare. Inför en sådan anställning kommer Arbetsförmedlingen överens med dig om målet med din anställning. Faktablad om att arbeta inom Samhall

 

Starta eget. Om du har du en bra affärsidé är kanske ett eget företag det bästa alternativet. Efter en särskild utredning kan vi ge dig ett bidrag som underlättar för dig att starta ett företag. Faktablad om särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

 

 

Personligt stöd

 

Ung med funktionsnedsättning. För att din övergång från skolan till arbetslivet ska bli så smidig som möjlig, kan du till exempel få vägledning, specialiststöd eller anpassning av din arbetsplats. Faktablad för unga med funktionsnedsättning

 

Personligt biträde. På grund av din funktionsnedsättning kanske du behöver få hjälp av någon med vissa arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen kan kompensera din arbetsgivare som ser till att ett personligt biträde ger dig stöd på arbetsplatsen. Faktablad om personligt biträde

 

SIUS-konsulent. Om du behöver personligt stöd för att träna dig i arbetsuppgifter och annat på det nya arbetet kan du få stöd av en SIUS-konsulent. Han eller hon kan arbeta sida vid sida med dig under en tid. Faktablad om särskilt introduktions- och uppföljningsstöd -SIUS

 

Psykosocialt anpassningsstöd. Psykosocialt anpassningsstöd kan vara bra för dig som känner dig obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen. Stödet gör det möjligt för dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav tillsammans med någon av Arbetsförmedlingens specialister. Syftet är att ni ska hitta bra lösningar så att ni trivs ihop och du kan vara trygg i ditt arbete. Faktablad om psykosocialt anpassningsstöd

 

Aktivitetsbaserad utredning. Med en aktivitetsbaserad utredning kan du samtala om och prova på olika arbetsuppgifter under handledning. Du har även möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel. Målet är att få en klarare bild av vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig, så att du kan fortsätta din planering mot arbete. Faktablad om aktivitetsbaserad utredning

 

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan. Faktablad om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning


Dela detta: