Dra nytta av ett annorlunda tänkande

Hur kan du som chef och kollega dra nytta av den kompetens som din medarbetare har? Vad är styrkan hos den enskilda individen och vad kan vara begränsningar? Alla människor är olika och unika individer. Kom ihåg att se personen först och därefter diagnosen, man är inte sin diagnos utan man har en diagnos.

ettannorlunda_satt_att_tankaDet finns många positiva personlighetsdrag som är vanliga hos personer med Asperger:

Lojalitet och ansvarstagande

Nämns ofta som positiva egenskaper hos personer med Asperger – något många arbetsgivare eftersträvar

Andra infallsvinklar och nytänkande

Personer med Asperger kan ofta läsa av situationer på ett lite annorlunda sätt vilket kan leda till nya perspektiv. Det är lättare att ”tänka utanför lådan”. Ett annorlunda tänkande kan bidra till att identifiera rutiner och arbetssätt
som ingen längre vet varför man har. Vilket då kan ändras och effektivisera arbetet.

Expertkunskap inom avgränsade områden

Ofta följer kompetens och kunskap inte alltid ett rakt mönster, det är vanligt att man har en skiftande/ojämn kunskaps- och kompetensprofil. Man kan ha en djup kunskap inom ett område och vara superbra på vissa saker, men ändå ha begränsningar i att hantera arbetsuppgifter som andra skulle tolka som enklare. Det är till exempel fullt möjligt att en person med Asperger utan problem kan hantera avancerad programmering men samtidigt ha svårt planera hur lång tid det tar att resa till ett möte, eller ofta missar bussen på grund av
bristande tidsuppfattning.

En person har berättat att hon kan prata sju olika språk flytande, men att ställa upp strykbrädan är däremot en stor utmaning. En annan person klarar alla kundkontakter utan problem, men kan inte koka kaffe till sina kunder.

Personer med Asperger kan ibland ha svårt att generalisera sin kunskap och sina erfarenheter. Bara för att man
till exempel klarar att hantera en viss kassamaskin är det inte säkert att man hanterar en annan modell.

Text: Tagen ur Attentions skrift "Med Asperger på jobbet" Illustration: Sara Eriksson/Dunderbullen

Dela detta: