Om NPF-forum

NPF-forum har med åren utvecklats till en viktig mötesplats mellan patienter och vårdgivare, beställare och leverantörer, myndigheter och medborgare. Ett utmärkt tillfälle att samla ny kunskap och utbyta erfarenheter. Vi kommer att bjuda på både inspirerande seminarier och en stor utställning.

Årets tema är “Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag“. Vi kommer att fokusera på olika stödinsatser och pedagogiska hjälpmedel för personer med ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom området, beslutsfattare, personer med egna neu­ropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Datum och öppettider

Den 3-4 maj 2018.

Öppettider för besökare:
Torsdag 3/5 kl 09:00-17:30
Fredag 4/5 kl 08:30-16.00

Plats

Konferensen hålls på Kistamässan i Stockholm.

Pris

1.400 kr per dag eller 2.500 kr för bägge dagarna (moms tillkommer). Medlemmar i Attention (som registrerats som medlemmar före 31 december 2017) betalar 900 kr per dag eller 1.600 kr för bägge dagarna (moms tillkommer). Grupper med fyra eller fler deltagare får 20 procent rabatt.

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 24 april 2018. Anmälan är bindande men inte personlig. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Konferensdeltagare (medlemmar och övriga) >> 

Styrelsemedlemmar från lokalföreningar som beviljats gratis inträde >> 

Våra samarbetspartners

Information

Har du frågor kring konferensen? Kontakta maria.andersson@attention.se

 


Dela detta: