Ekonomi

Ekonomi

Det kan vara svårt att få överblick över sina pengar och sin ekonomi. Några av de aspekter som privatekonomi handlar om, som till exempel att skapa rutiner och struktur, att överblicka och göra konsekvensanalyser, är kognitiva områden som kan vara extra svåra om man har NPF. Det kan vara svårt att se sammanhanget i ekonomin. Men det finns lösningar i form av hjälpmedel och strategier som gör det enklare.

Varför är ekonomi så svårt?

Många tycker att det är svårt att visualisera ekonomi, det vill säga göra den tydlig och begriplig. En del beskriver att de inte får något begrepp om hur mycket pengar de har och vad de ska räcka till när de bara ser en summa på kontot. Cirklar, diagram och staplar kan göra det lättare att få en överblick. Det finns en del appar och program som kan visualisera ekonomin och göra den mindre abstrakt.

Gör en budget!

Att göra en budget är ett bra sätt att få överblick över vilka inkomster och utgifter man har. Det gör det också lättare att se att man använder pengarna till rätt saker.

Det finns många olika exempel på budgetprogram och mobilappar där man kan göra en budget. På Konsumentverkets webbplats finns exempel på schablonkostnader för privatekonomi som kan vara en bra utgångspunkt.

Om man vill sitta ner och göra budgeten tillsammans med någon kan man vända sig till en budget- och skuldrådgivare i kommunen.

Dela in i mindre delar

Om en månad känns som en för lång period kanske man behöver dela in den i kortare perioder, till exempel i veckor, och dela upp både inkomster och utgifter i mindre delar för att få överblick över dem.

Det kan vara bra att dela upp de pengar man har att röra sig med i mindre delar och sedan föra över pengar till sitt bankomatkonto exempelvis en gång i veckan.

Kort eller kontant?

Att betala med kort är smidigt, men för många innebär det att man gör av med mer pengar än vad man skulle göra om man betalade kontant.

Om man behöver bättre kontroll över vart pengarna tar vägen kan det vara bra att ta ut pengarna kontant istället. Då ser man lättare hur mycket pengar man har kvar och det blir lättare att se sambandet mellan vad man köper och hur mycket pengar man har kvar.

Jag har flera konton där jag inte har kort kopplat och måste gå in på internetbanken för att kunna överföra till rätt konto. Jag tar ibland ut kontanter (kreditkort är egentligen livsfarliga för mig) och har dem i kuvert, ett för varje vecka.

Matkonto

Många har nytta av att ha ett särskilt matkonto där de sätter in pengar för mat varje månad, flera livsmedelskedjor har sådana kort. Då vet man att det alltid finns pengar till mat även om resten av pengarna är slut.

Komma ihåg att betala räkningar

Det finns olika strategier för att komma ihåg att betala sina räkningar. En del föredrar att ha en speciell dag i slutet av månaden då de går igenom ekonomin och betalar alla räkningar. Andra vill hellre betala räkningarna så fort de kommer för att ha det överstökat. Som med alla tips gäller det att hitta vad som fungerar för en själv.

Avsätt en tid

Det kan vara bra att lägga in en påminnelse i kalendern om att betala räkningarna en viss dag.

Jag har svårt att förmå mig till att öppna räkningarna. Inte för att det är ångestladdat, det blir bara inte så. Så nu har jag infört att jag lägger alla räkningarna oöppnade på en speciell plats och tar fram dem ett visst datum i slutet av månaden och betalar dem samtidigt.

Bestäm en plats

Skapa en struktur hemma med en tydlig plats för obetalda respektive betalda räkningar och andra viktiga papper. Många hittar system med att märka upp mappar eller pärmar för att veta var allting finns.

Autogiro och e-faktura

Autogiro är en bra lösning för många. Då dras pengarna automatiskt från kontot en viss dag i månaden. När pengarna dras direkt på autogiro är det viktigt att ha koll på kostnaderna så att man vet att det finns täckning på kontot. Många tycker att det är positivt att få sina räkningar på e-faktura, då slipper man leta efter brev och räkningar och vet att allt finns i inkorgen i mailen eller direkt i internetbanken.

Jag försöker använda autogiro så mycket det bara går, och när det är möjligt har jag lagt betalningsdagarna så nära löning som möjligt, så att pengarna inte kan spenderas på annat. Där det går (med t.ex tv-licensen och CSN) har jag valt att betala månadsvis istället för kvartalsvis.

Läs mer!

Mer information och tips finns under vårt avslutade projekt Ekonomikoll.


Dela detta: