Relationer

Relationer

Att ha ADHD kan innebära extra utmaningar i relationer. Det kan ta mycket energi att umgås med andra om man behöver anpassa sig och anstränga sig på olika sätt.

Ibland kan det vara svårt att hålla relationen på en ”lagom nivå”, andra kan tycka att man är för intensiv eller att man hör av sig för ofta. För andra är bristen på bra relationer det största problemet. Det kan både vara jobbigt för självförtroendet och ta mycket energi att ständigt hamna i konflikter och missförstånd, eller känna sig ensam och utanför.

Samtidigt kan ADHD verkligen vara en styrka i relationer med andra. Att vara öppen, kreativ och spontan eller att våga gå före och prova nya saker, som många med ADHD framhåller som några av sina starka egenskaper, kan vara något väldigt positivt i sociala sammanhang. Man kanske är den som kommer med de nya, roliga idéerna, är den som bryter isen eller den lojala vännen som ställer upp när det behövs.

Hur får man andra att förstå?

Något som många känner igen sig i är att andra har svårt att förstå vad ADHD är. Oftast handlar det om okunskap. Många berättar att de har kommit långt genom att försöka vara så öppna och tydliga som möjligt om vad som fungerar just för dem. Man kan också tipsa andra om föreläsningar, webbplatser, böcker, filmer eller artiklar som handlar om ADHD.

Jag brukar oftast ge exempel på hur andra kan känna i olika lägen. Om personen känner igen sig själv är det lättare att nå fram med det man vill säga. Till exempel brukar jag fråga ”Hur känns det när du inte har sovit på över ett dygn?”. Personen svarar kanske: ”Jo, jag blir irriterad, ljudkänslig, disträ, måste röra på mig för att inte somna, glömsk, klumpig och känslig.” Då brukar jag säga att det är precis så jag känner mig hela tiden. Oftast brukar personer förstå mer om man gör liknelser i deras vardag.

Att orka med sociala sammanhang

Många känner igen sig i att det kan vara svårt att jobba eller studera och sedan orka umgås med familj och vänner. Planering och andra strategier kan göra skillnad så att man har större chans att orka det man vill.

Jag tänker en del på vilken miljö vi vistas i och i vilken ordning. Om man ska fika eller bara sitta i någons kök så väljer jag den plats där jag blir minst distraherad av synintryck och ljud för att kunna koncentrera mig på den jag är med. Jag umgås sällan med fler än en samtidigt, det blir för rörigt.

Hålla kontakten

Många tycker att det är svårt att hålla kontakten, oavsett om det beror på att de glömmer bort att höra av sig eller tvärtom: hör av sig för ofta. Brist på tidsuppfattning kan ställa till det och göra att det är svårt att veta hur ofta det är ”lagom” att höra av sig.

Sociala medier kan underlätta

För många kan sms, mail och sociala medier vara ett bra sätt att höra av sig och hålla kontakt. Om man har svårt med tidsuppfattningen kan det också vara ett bra hjälpmedel för att ha koll på när man hörde av sig senast och vad man bestämde.

Jag får ofta skuldkänslor för att jag är en ”dålig vän” som glömmer att höra av mig. Oftast beror det på att jag till exempel skriver ett sms som inte blir klart, och så tror jag att jag har skickat det. Men mina närmaste vänner vet vad det beror på och förstår. Vi har mest kontakt via sms och Facebook. Om de märker att jag inte svarar så skriver de igen.

Påverka situationen

Även om man anstränger sig kan det fortfarande hända att man blir sen till ett möte eller glömmer bort saker. Då man försöka agera så att man minimerar de negativa följderna, exempelvis genom att höra av sig så fort man vet att man har missat bussen och kommer bli sen. Förseningen är för sent att göra något åt, däremot kanske man kan påverka humöret på den som står och väntar på en.

Undvika och hantera konflikter

Impulsivitet – att man inte hinner stanna upp – kan göra att man reagerar snabbt och råkar säga saker som kan skapa en konflikt. Många konflikter och missförstånd kan undvikas genom att inte försöka reda ut saker och ting i stundens hetta.

Pausa konflikten

Det kan vara bra att gå undan en stund för att hinna samla sig. Förhoppningsvis gör det att konflikten inte blir lika stor som om man börjar diskutera när man är som mest upprörd. För en del kan det fungera bra att vara tydlig med att man inte har energi att ta en diskussion utan be om att få prata om det senare.

Ärlighet är verkligen jätteviktigt och något som jag lärt mig verkligen hjälper. Många runt omkring mig har även lärt sig att se när jag är på väg att ”brista” och då kan de säga till i förväg att jag ska sluta med det jag håller på med. Sedan har jag övat en massa också, övat på att stanna upp, ta det lugn och sedan säga min åsikt eller vad det nu gäller.

Förälder med ADHD

Att vara förälder och ha ADHD kan innebär nya utmaningar. För en del är det just i samband med att man bildar familj och ska få vardagen att gå ihop med arbete och familjeliv som symtomen på ADHD blir tydliga. Samtidigt kan familjelivet innebära mycket positivt. Många berättar att de har haft svårt att få till rutiner med mat och vardagsstruktur, men att ansvaret för en annan människa gör att det bara måste fungera.

Om det är svårt att få familjelivet att gå ihop finns det stöd att söka via kommunen. Det kan vara en kontaktperson, arbetsterapeut eller boendestöd, eller olika typer av föräldrautbildningar och föräldrastöd. Som anhörig till exempelvis ett barn eller en partner med ADHD, har man möjlighet att få anhörigstöd. Alla kommuner är skyldiga enligt socialtjänstlagen att erbjuda stöd till anhöriga – det kan vara kurser, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra eller att få prata med någon utomstående om sin situation.


Dela detta: