Skolkampanjen #Elevenärinteproblemet 2015

Under två veckor i slutet av oktober 2015 drog Attention igång och drev kampanjen ”Eleven är inte problemet”. Kampanjen syftade till att sprida kunskap om NPF i skolan, lyfta elevernas egna berättelser och inspirera med hjälp av goda exempel från skolvärlden.

startsida_bildpuff_skolkampanjenAttentions lokalföreningar ute i landet var väldigt aktiva i kampanjen och delade ut ”skolkassen” till lokala skolpolitiker, skolledare eller skolpersonal. I slutet av kampanjen fick Attentions ordförande Anki Sandberg möjlighet att överräcka kassen till dåvarande utbildningsministern Gustav Fridolin.

SKOLKASSEN, som distribuerades 2015, går inte längre att beställa.


Dela detta: