Få det att funka i skolan för elever med NPF

Att klara skolan är en orimligt stor – ibland oöverstiglig – utmaning för många elever med NPF. De möts av otillräcklig kunskap, bristande insatser, och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras förutsättningar. På Attention ser vi hur stora behov av utveckling som skolan många gånger har. Samtidigt ser vi också att mycket viktigt arbete görs för att komma närmre visionen om en skola för alla, och som fler kan lära av.

Såväl små som stora åtgärder som gör ovärderlig skillnad och ger elever med NPF möjlighet att lära på sina egna villkor. Pedagoger och skolledare som gör viktiga insatser för att deras elever ska bemötas på rätt sätt och få det stöd som de behöver. Elever som vet strategier som de kan använda för att bättre klara skolarbetet. Föräldrar som hittat lösningar i sitt enorma slit för en bättre skolgång åt sina barn.

Dessa erfarenheter och tips har vi samlat här på vår skolportal, för att visa på vägar mot en mer tillgänglig skola. Här finns kunskap, goda exempel och tips och råd kring anpassningar, som vi hoppas är användbara för alla er som vill uppnå en bättre skolgång för elever med NPF.

Skolportalen har tagits fram med medel från Arvsfonden.

Illustration: Pernilla Förnes

 

 


Dela detta: