”Det viktigaste är att vara sedd”

Linnéa Ahlqvist har precis fyllt 15 år och går i nian på Källbrinksskolan,
Huddinge. Under sommaren mellan åttan och nian fick hon sin ADHD diagnos

Linnea: "Det viktigaste är att vara sedd"– Det är otroligt skönt att ha fått en diagnos. Jag känner att jag blir mycket mer tagen på allvar nu. Redan innan gjorde lärarna vissa anpassningar, men efter jag fått diagnosen är det fler som hjälper mig med studierna

– Jag behöver hjälp med att ordna upp och strukturera. Exempelvis när jag ska läsa en text får jag hjälp att dela upp den i stycken. Efteråt ser lärarna till att jag sammanfattar texten med egna ord så jag minns vad jag läst.

Anpassningar för att få det att fungera

I klassrummet har hon fått skärmväggar så hon kan sitta avskilt, och hon får sitta längst fram så att det är lättare att fokusera på vad läraren säger. Det är mycket viktigt för Linnea att det är tydligt vad som förväntas av henne. Det hjälper om läraren förklarar strukturen på lektionen och om hon får uppgifterna skriftligt, gärna i punktform. Med läxor får hon hjälp av sin mamma, de sätter sig och planerar vilken dag olika läxor ska göras och hur lång tid det tar.
– Att vara för tydlig är aldrig något negativt, säger Linnea.

När det är gruppdiskussioner kan hon inte koncentrera sig eftersom hon har problem att sålla bland alla röster, då får hon lämna klassrummet. Diskussionerna deltar hon gärna i om hon får sitta med sin grupp i ett grupprum.

Bra vuxenkontakt på skolan är värdefullt

Linnea har god kontakt med en lärare som själv har ADHD och de har pratar mycket om hur det är och strategier för att hantera skolan. Läraren tar upp det de pratar om med Linneas mentorer som förmedlar det vidare till berörda lärare. Den vuxenkontakten är mycket värdefull för Linnea. Det viktigaste är att vara sedd och känna att läraren tror på en tycker hon.

Text & Foto: Calle Hedrén

Dela detta: