Ljuddämpade takplattor & behaglig belysning i klassrummet

Västervångsskolan i Landskrona har det senaste året gjort stora satsningar på att få till en bättre klassrumsmiljö. I taket på alla klassrum sitter nu specialdesignade takplattor som gör att läraren slipper skrika och eleverna inte störs lika mycket av varandra. I vissa klassrum finns också en behaglig LED-belysning med dimmerfunktion.

rektor_taketHögt i tak, jobbigt eko-ljud, lärare som fick skrika och elever som störde varandra. Så var klassrumsmiljön på Västervångskolan innan de valde att göra något åt saken. Lägligt nog kontaktades skolan av ett företag som ville ha någonstans att testköra och marknadsföra sina ljuddämpande tak. Skolan upplät fyra av sina klassrum och snart var arbetet igång med att sätta upp takplattorna. Även ett företag med ansvar för belysningen kopplades in parallellt.

Själva konstruktionen

Taket sänktes sextio centimeter och speciella plattor sattes upp i taket. De fångar upp ljudet och just plattorna framme vid katedern spelar en avgörande roll. De är speciellt anpassade så att läraren ska kunna stå vid katedern och prata i normal samtalston. På så vis når man ut till dem som sitter längst bak utan att behöva höja rösten. Väggen längst ner har en ljuddämpande och absorberande platta. Den fångar upp ljuden och gör så att det studsar tillbaka utan att eka. Belysningsföretaget satte upp en behaglig LED-belysning med möjlighet att dimma ljuset beroende på situation.

Bättre arbetsmiljö för alla

Klassrummen var färdigbyggda och elever och lärare släpptes
in. Resultaten lät inte vänta på sig. Lärarna som undervisade i klassrummen upplevde en omedelbar skillnad.

– Det första jag tänkte på var att det var så skönt att slippa höja rösten! Tidigare var jag hela tiden osäker på om alla verkligen hörde. Jag gick närmre och höjde rösten för att försäkra mig om att alla skulle höra. Nu vet jag att alla hör, även de längst bak även om jag pratar normalt och väljer att stå kvar vid katedern, säger biträdande rektorn Sabina Nuhanovic.

Lärarna märkte även stor skillnad på eleverna som undervisades i klassrummen.

– Jag upplevde direkt att vi fick lugnare elever i de här klassrummen. Mindre bråk och tjafs. De behövde inte längre överrösta varandra. Även om eleverna fortfarande småpratar så dämpas de ljuden på ett bra sätt och det sker ingen upptrappning av ljuden, säger läraren Sebastian Magnell.

– Det märktes också att eleverna framåt eftermiddagen fortfarande kunde fokusera på undervisningen. De var inte lika trötta som de var tidigare, fyller Sabina i.

Siktar på att ljuddämpa hela skolan

Tiden som ”projektskola” nådde sitt slut och företagen drog sig tillbaka. Skolledningen hörde lärarnas och elevernas positiva upplevelser och beslutade att bygga om alla klassrum på samma sätt. Dessutom siktar de på att göra samma sak i alla korridorer, uppehållsrum och i aulan. Satsningarna som har gjorts är till för alla elever, men verkar varit extra gynnsamma för elever med NPF och känsliga sinnen.

– Tidigare behövde vissa elever med NPF sätta sig längst fram i klassrummet för att kunna höra. Nu behöver de inte längre tänka så. De kan sitta var som helst och höra ändå, säger Sabina.

– Jag har också noterat att vissa elever som tidigare haft svårt att sitta still och koncentrera sig har påverkats extra positivt av den här nya lugnare miljön, avslutar Sebastian.
Text & foto: Nina Norén


Dela detta: