Vill du annonsera?

Här hittar du information om att annonsera i vår medlemstidning och på vår webb. Genom att annonsera i våra kanaler har du möjlighet att nå ut till personer med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning, anhöriga och yrkesverksamma inom området.

 

ANNONSERING PRINT

 

TIDNINGEN ATTENTION

Upplaga: 10 000 ex/per nummer
Utgivning:
 4 nummer per år
Målgrupp: Attentions medlemmar och stödorganisationer som består av personer med NPF, deras anhöriga och yrkesverksamma inom området
Målsättning: Att ta upp det som är aktuellt inom forskning, psykiatri, socialtjänst, skolor, kriminalvård, arbetsliv, hjälpmedelsområdet, vardag och familjeliv.

Teman och utgivning 2020
Nummer 1: Relationer, 21 februari
Nummer 2: Små barn, 29 maj
Nummer 3: Trots, 18 september
Nummer 4: Äldre, 20 november

Annonspriser
1/1-sida 180×256 mm- 14 900 kr
1/2-sida 180×125 mm- 7 900 kr
1/4-sida 88×125 mm- 4 200 kr
1/8-sida 88×60 mm- 2 300 kr

annonspriser_medlemstidning_2017

Filformat på annonser
Högupplöst PDF, TIFF, JPG, 300 ppi
Produktion
Vi kan tillverka annonser för 1000 kr / påbörjad timme

ANNONSPRISLISTA 2020 >>

Boka annonsplats >>

ANNONSERING DIGITALT

 

ATTENTION.SE

Målgrupp: Attentions medlemmar och stödorganisationer som består av personer med NPF, deras anhöriga och yrkesverksamma inom området.

Filformat på annonser
250×120 px, i filformatet GIF eller JPEG, 72 ppi. Attention publicerar inte annonser med slide-funktion eller blinkande banners.

Annonspris
Banner 250×120 px- 5 000 kr/mån

ANNONSPRISLISTA 2020 >>

BOKA ANNONSPLATS >>

ANNONSBOKNING, FRÅGOR & ÖVRIG INFORMATION

annonsbokning@attention.se

 

OM DU ÄR MISSNÖJD MED ANNONSÖR

Vi erbjuder annonsörer att synas i vår tidning för varor, tjänster och andra erbjudanden som vi bedömer ha intresse för våra medlemmar. Annonsörerna svarar själva för innehållet.

Till den som är missnöjd får man anmäla annonsen till Reklamombudsmannen, se information här 


Dela detta: