Arbetsgrupper

Attentions arbetsgrupper är ett av många sätt att samla och utbyta kunskap samt hålla sig á jour med vad som händer inom de olika områdena lokalt, regionalt och nationellt.

Kunskapsråd

Attentions Kunskapsråd består av 14 ledande experter inom NPF-området. Kunskapsrådets uppgift är att fördjupa och intensifiera dialogen mellan förbundets aktiva och specialister av olika slag.

Rådets uppgifter

 • Att informera förbundet om utvecklingen inom olika områden
 • Att stå till förfogande för granskning av litteratur m.m.
 • Att utgöra ett konsultativt stöd när det krävs specialistkompetens

Medlemmar i Attentions kunskapsråd

 • Ann–Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
  Verksamhet: Riksförbundets kansli, Stockholm
 • Annika Brar, verksamhetschef, psykiatriker
  Verksamhet: Vo Autism, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
 • Agneta Hellström, pedagogkonsult
  Verksamhet: SINUS AB
 • Henrik Pelling, överläkare, barnpsykiater
  Verksamhet: BUP-kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 • Katarina Lindström, överläkare, barnneurolog
  Verksamhet: sektionen för barnneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Lena Björklund, Attentions förbundsstyrelse, Attention Umeå
 • Lena Westholm, konsulent/leg psykolog
  Verksamhet: ADHD-center, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
 • Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri
  Verksamhet: SMART psykiatri
 •  Marie Rahlén Altermark, utvecklingsledare
  Verksamhet: Jönköpings kommun.
 • Martina Hedenius, logoped och universitetslektor
  Verksamhet: Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.
 • Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, PhD
  Verksamhet: Föreståndare KIND
 • Thomas Ahlstrand, samordnare neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  Verksamhet: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Har ni frågor som ni önskar få ställda till någon i Kunskapsrådet, mejla till: kansliet@attention.se

Arbetsgrupp Tourette

Arbetsgruppen arbetar för att tillvarata de specifika intressen som är kopplade till TS-diagnosen. En viktig uppgift är att bevaka adekvat forskning och de framsteg som görs när det gäller stöd och behandling. Dessutom vill gruppen minska fördomarna och sprida information om denna många gånger missförstådda diagnos.

Kontaktpersoner Arbetsgruppen Tourette

 • Maria Christensson-Fröman – grundskolelärare och förälder
 • Maria Thysell
 • Henrik Pelling – psykiater
 • Najah Khalifa – barnneurolog
 • Eva Videnberg – behandlare
 • Eric Donell

Dela detta: