Förbundsstämma

Förbundsstämman är Riksförbundet Attentions högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vartannat år på den tid och plats som styrelsen beslutar. Nästa stämma hålls 18–19 maj 2019, på Scandic Alvik i Stockholm.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att föreslå en förbundsstyrelse, som de bedömer kan arbeta på ett bra sätt för att driva Riksförbundet Attentions arbete vidare inom alla dess olika områden. Valberedningen söker nu nomineringar till Riksförbundet Attentions styrelse för mandatperioden 2019-2020.

Nomineringar

OBS! Sista nomineringsdag är 1 februari 2019 därefter tas inga nomineringar emot. De är av stor vikt att även de som står till förfogande för omval nomineras av medlemsföreningarna/medlemmarna. Alla nomineringar ska ske skriftligen, via den blankett som går att ladda ner via länken här på sidan eller direkt här.

Motioner

Den som vill påverka förbundets framtida arbete kan skriva en motion som då kommer att behandlas på stämman. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång.

Kallelse och dagordning

 

Ladda ner dagordningen >>

anmälan till stämman >>


Dela detta: