Förbundsstämma

Förbundsstämman är Riksförbundet Attentions högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vartannat år på den tid och plats som styrelsen beslutar. Nästa stämma hålls den 22-23 maj 2021, på Scandic Alvik i Stockholm.

Inför förbundsstämman 2021

Den som vill påverka förbundets framtida arbete kan skriva en motion som då kommer att behandlas på stämman. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före den 31 december 2020 och mailas till kansliet@attention.se.


Dela detta: