Grafisk profil

En stark och enhetlig profil har många fördelar. Den skapar identitet och tydliggör vem som är avsändare. Det underlättar i sin tur våra kontakter med omvärlden och gör att våra målgrupper lär sig att känna igen vår information.

Logotyp

Vår logotyp är vår minsta gemensamma nämnare och ska finnas på allt förbundsmaterial.

Typsnitt

De typsnitt som vi ska använda i Riksförbundet Attentions trycksaker är:

  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

Typsnittens viktklasser

De viktklasser Riksförbundet använder är:
  • regular
  • bold
  • Italic bold italic

Färger

Färg är ett effektivt sätt att göra intryck och kommunicera, Attentions profilfärger är rött, Pantone 485, och svart.

 


Dela detta: