Vi på Riksförbundet Attention är måna om din personliga integritet och följer gällande dataskyddsförordning inklusive GDPR. Här beskriver vi hur dina personuppgifter hanteras.

När samlas personuppgifter in?

I följande situationer kan dina personuppgifter samlas in:

 • När du blir medlem
 • När du skänker en gåva
 • När du köper något från butiken
 • När du deltar i våra utbildningar
 • När du svarar på en av våra enkäter
 • När du söker jobb eller blir anställd

Vilka uppgifter samlas in?

 • Person- och kontaktuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, telefonnummer, mejladress, postadress samt fakturaadress
 • Betalningsuppgifter som fakturainformation och bankkonto

Riksförbundet Attention kan komma att uppdatera dina uppgifter från annat offentligt register, till exempel SPAR, eller genom att till exempel söka fram namn utifrån telefonnummer.

Hur använder vi personuppgifterna?

All behandling av personuppgifter syftar till att möjliggöra endast verksamhet som är förenlig med Riksförbundet Attention eller dess lokalföreningars stadgar. Vi kan behöva uppgifterna för att ge information om verksamheten, för att administrera ditt medlemskap och dina gåvor och för att skicka information och marknadsföring om insamlingar och kampanjer. Vi kan också använda uppgifterna för att ta fram statistik över medlemskap och gåvor, vilket görs utan att enskilda personer kan identifieras.

Vem tar del av personuppgifterna?

Riksförbundet Attention kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Det kan till exempel handla om undersökningar gjorda på uppdrag av oss. Om så är fallet säkerställer vi att personuppgifterna behandlas säkert. Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part.

Cookies på våra webbplatser

Vi använder cookies på våra webbplatser för att mäta trafik och för att anpassa webbsidorna för våra användare. När du accepterar cookies hjälper du oss alltså att utveckla sajterna så att de blir bättre. De verktyg vi främst använder för våra analyser är Google Analytics och Google Data Studio.

Vi samlar inte in information som gör det möjligt att identifiera dig. Däremot kan vi med hjälp av cookies identifiera många andra faktorer som gör det lättare för oss att förstå hur du och andra använder vår sida. Vi kan till exempel se om du surfar med smartphone, padda eller dator och om du har besökt sidan tidigare.

På vilken laglig grund samlas uppgifterna in?

Den rättsliga grund vi stödjer oss beror på vilken relation vi har till dig. Om du är medlem i Riksförbundet Attention är medlemskapet grunden för att vi samlar in uppgifter om dig. Det kan också handla om annan svensk lagstiftning som till exempel bokföringslagen.

Riksförbundet Attention kan ha ett så kallat berättigat intresse, till exempel när det gäller att:

 • Administrera gåvor samt ha kontakt med tidigare givare
 • Administrera beställt material
 • Marknadsföra oss för personer som vi inte varit i kontakt med tidigare
 • Övervaka och förbättra våra webbplatser

Rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som är registrerade på dig. Som medlem kan du själv logga in i medlemsregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har lagrade om dig. Om du själv gör ändringar i medlemsregistret sparas informationen.

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information.

Du har rätt att begära att Riksförbundet Attention raderar dina uppgifter eller motsätta dig att uppgifterna behandlas. Undantag när annan lagstiftning ligger till grund, till exempel bokföringslagen.

Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas för enbart vissa syften.

Hur länge sparas personuppgifterna?

När du som medlem eller givare varit inaktiv i tre år gallras eller anonymiseras personuppgifterna. Vi lagrar inga personuppgifter längre än nödvändigt.

Om medlemsregistret

Registret över medlemmar samt medlemsutskick till dessa hanteras i sin helhet av särskilt ansvariga vid Riksförbundet Attentions kansli. Våra lokalföreningar har enbart tillgång till uppgifter som rör medlemmar anslutna till just deras förening. Medlemsutskick till lokala medlemmar hanteras av ansvariga i styrelsen för respektive lokalförening.

Har du frågor? Kontakta oss gärna på: info@attention.se