Internationellt samarbete

Intresset för internationellt samarbete har alltid varit viktigt inom Attention. Inte minst för att vi känt en trygghet i att kunna luta oss emot den internationella vetenskapen kring våra funktionsnedsättningar.

Genom åren har Attention har alltid hållit kontakt med föreläsare från USA och Europa med hög kompetens på området. Förbundets internationella arbete har under successivt fortsatt att utvecklas och innefattar såväl Norden och Europa.

Nordiska samarbetsgruppen

Attention deltar i den nordiska samarbetsgruppen för ADHD/DAMP som bildats för erfarenhetsutbyte mellan de nordiska intresseorganisationerna samt för gemensamma aktiviteter. Många av de frågor som diskuteras inom förbunden är likartade och mår väl av att diskuteras gemensamt för att hitta bra lösningar. Samarbetsgruppen består av två representanter per land, ordförande och kanslichef.

ADHD Europe

ADHD Europe är en europeisk samarbetsorganisation som bildades 2008 där Attention ingår som medlem. Målen för ADHD Europe är att:

  • Förbättra livskvaliteten för personer och familjer med ADHD
  • Stärka personer med ADHD och deras familjer så att det kan ta vara på sina rättigheter och möjligheter fullt ut

Målen ska uppnås via insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om ADHD i samhället. Informationen ska vara av hög kvalitet och baseras på forskning och evidensbaserade metoder. Det ingår också i planerna att rikta sig till politiker och opinionsbildare för att få fram europeiska riktlinjer och vårdprogram.

januari 2010 fick Attention möjlighet att göra en s.k. kontaktresa till Sri Lanka. Besöket avrapporterades i en bilaga i medlemstidningen. Arbetet har därefter fortsatt i ett projekt som pågår 2011-2014. – See more at: https://www.attention.se/index.php/om-oss-submeny/internationellt.html#sthash.xQSLAKba.dpuf

Dela detta: