Koll på nätet

En dag för dig som vill veta mer om hur du eller din arbetsplats kan stödja unga i användning av nätet. Arrangörer är Nätkoll (Attention) och Jag på nätet (Byrån mot diskriminering i Östergötland), två projekt som främjar ungas säkerhet och deltagande på nätet. Nätkoll riktar sig till unga med NPF och Jag på nätet riktar sig till unga inom särgymnasium, LSS-boenden och dagliga verksamheter.

Hur kan vi förebygga?

Erfarenheter och metoder från gymnasiesärskola, dagliga verksamheter och LSS-boenden i att stärka individer i nätanvändande på egna villkor. Hur stärker vi unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på nätet?

Hur ger jag stöd?

Strategier för anhöriga till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller med kognitiva funktionsnedsättningar för ett mer positivt användande av nätet.

Vad säger forskningen?

Senaste forskningen från Högskolan i Väst samt Linköpings Universitet om identitetsskapande och digital delaktighet.

När: Tisdagen den 7 februari 2017 09:00-16:00.
Var: Renströmmen, Rum: Kapellet, Drottninggatan 1, Norrköping.

Anmälan:
Namn, adress samt kost/allergier skickas till:
info@diskriminering.se senast den 26 januari.
Dagen är kostnadsfri men utebliven deltagare eller
avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras 400 kr.

Fika och lunch ingår under dagen.

Se hela programmet här>>


Dela detta: