Så här påverkar vi

Riksförbundet Attention påverkar inom en rad områden för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Intressepolitiskt arbete

Vi sprider kunskap om NPF bland annat genom att svara på remisser, genomföra enkätundersökningar, publicera rapporter och medverka i referensgrupper.

Attention ställer också krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag. Vi påverkar även andra beslutsfattare inom olika samhällsorgan genom att påtala brister i samhället.

Lokalt arbete

De eldsjälar som arbetar ideellt i Attentions lokala föreningar bedriver intressepolitiskt arbete runt om i hela landet, anordnar träffar, startar studiecirklar och andra viktiga aktiviteter. Utan våra 14 500 medlemmar och ca 60 lokala föreningar skulle påverkansarbetet vara en omöjlighet.

Våra Projekt

Vi driver både egna projekt och deltar i projekt tillsammans med andra föreningar och samarbetspartners. Våra projekt gör det möjligt att fokusera på ett av alla de områden där vi vill se förbättringar för personer med NPF och deras anhöriga.

Press och media

Genom vår medlemstidning, webbplats, nyhetsbevakning och sociala medier, ges vi möjlighet till snabb spridning av vårt arbete och vad som händer inom NPF-området.

Konferenser och evenemang

Att anordna exempelvis NPF-forum och delta under Almedalsveckan ger oss också möjlighet att sprida kunskap om  NPF och påtala våra medlemmars behov och vad som behöver förbättras.

Internationellt samarbete

Genom åren har Attention har alltid hållit kontakt med föreläsare från USA och Europa med hög kompetens på området. Förbundets internationella arbete har under successivt fortsatt att utvecklas och innefattar såväl Norden, Europa som tredje världen.


Dela detta: