Inkludering, delaktighet och inflytande

Vi vill ha en skola som välkomnar och möter alla elever.

Möten mellan människor är det effektivaste sättet att bekämpa fördomar och diskriminering. Stor vikt ska läggas på att skapa en inkluderande skola som främjar delaktighet och inflytande. För att lyckas med detta måste skolan satsa på kompetenshöjning och utvecklingsarbete. Inkludering ska ses ur elevernas perspektiv och utgå från elevernas förutsättningar. Visionen om en inkluderande skola får inte innebära att man ger avkall på elevens rättighet
att gå i den skolform och i den miljö som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och sociala utveckling. Bristande kartläggning och resurser i grundskolan får aldrig leda till att elever placeras i en felaktig skolform eller klass.


Dela detta: