Kunskap, kompetens och bemötande

All personal i skolan ska ha uppdaterade kunskaper om pedagogikens och miljöns betydelse för att minimera funktionshinder och exkludering.

Kunskap om NPF och grundläggande specialpedagogik ska ingå i alla lä­rar-, studie- och yrkesvägledarutbildningar samt i skolledarutbildningar. Ett speciellt fokus ska läggas vid rektorns roll och hur skolan organiseras för att framgångsrikt kunna möta elever med funktionsnedsättningar.

Skolmyndigheterna ska fördjupa sin samverkan med funktionshindersorgani­sationerna och aktivt involvera organisationerna i framtagande av policydo­kument, riktlinjer och tillsyn. Myndigheterna ska kontrollera och följa upp att skolan följer de lagar och förordningar som gäller elevernas rättigheter.

Attentions skolplattform

Bläddra i Attentions skolplattform >>

 

 

 

 

 

 

 

 


Dela detta: