Samverkan

Vårdnadshavaren ska ses som en viktig samverkanspartner och resurs för skolans förståelse av barnens/elevernas behov.

Samverkan är viktig i en likvärdig skola, men extra viktig för elever med funktionsnedsättning, som utöver kontakter med skolans personal ofta har kontakt med både vård och socialtjänst. En viktig framgångsfaktor är effektiv samverkan där alla berörda drar fördel av varandras skilda kompetenser och ser till helheten. Elevhälsan ska vara tillgänglig samt erbjuda stöd för de som behöver det och utveckla samverkan med andra aktörer som till exempel so­cialtjänsten, habiliteringen och barnpsykiatrin.


Dela detta: