Arbete och försörjning

Enligt FN-konventionen har varje människa rätt till arbete och social trygghet, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.

Tyvärr är de stödåtgärder som finns otillräckliga och dåligt anpassade till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Därför saknar många av våra medlemmar arbete och egen försörjning.

Udda förmågor är stora tillgångar

På grund av brist på kunskap går arbetsplatser miste om personer med unika förmågor som kan vara stora tillgångar. Många med ADHD kan vara goda entreprenörer, personer med Asperger kan vara oslagbara som experter och Tourette förknippas ofta med kreativitet.

För att de goda egenskaperna ska komma till användning behövs förståelse från arbetsgivare och ibland en anpassad arbetsmiljö. Därför bör de som anställer personer med NPF få utbildning om hur de kan hjälpa sin nya medarbetare.

Attention arbetar för att:

  • Personer med NPF ska erbjudas yrkesrådgivning och hjälp att hitta rätt i arbetslivet.
  • Arbetsplatser som anställer personer med NPF ska få kontinuerlig information om hur de kan stötta sina medarbetare.
  • Personer med NPF ska ha rätt till en anpassad arbetsplats, handledning och de hjälpmedel de behöver för att klara av sitt arbete. Arbetsmarknadens parter bör samverka.
  • Det ska finnas ett bidrag för alla extra stödinsatser på arbetet så att det inte kostar mer att anställa en person med NPF.
  • Den sociala tryggheten ska upprätthållas genom trygga, rättvisa och lättbegripliga socialförsäkringar med rimliga ersättningsnivåer.
  • Lönebidraget ska höjas och ändras så att det kommer fler till del och blir mer individanpassat.

Dela detta: