Forskning och utveckling

De senaste årtiondenas forskning och utveckling har gjort att kunskapen om våra medlemsgrupper ökat påtagligt.

Det gäller såväl medicinska, neuropsykologiska, psykologiska, sociala som pedagogiska kunskaper.

Inom det medicinska området har kunskapen om bakomliggande orsaker till ADHD ökat. Vi vet mer om de ärftliga faktorerna, om hjärnans budbärare – signalsubstansernas – betydelse, och om effekterna av medicinering.

För att kunskaperna om NPF ska fortsätta att öka behöver vi satsa mer pengar på forskning. Både djuplodande grundforskning och klinisk forskning.

Attention arbetar för att:

  • Forskningen om hjärnan, både generellt och med särskild inriktning mot NPF, ska få ökade resurser.
  • Öka spridningen av forskningsresultat och resurser för implementering.
  • Stärka dialogen mellan forskare och patienter, brukare och anhöriga.
  • Läromedel och annan information ska uppdateras så att de alltid innehåller korrekt och aktuell information om NPF.
  • Personer med egen erfarenhet och anhöriga ska ges förutsättningar att medverka i både den medicinska och den samhällsinriktade forskningen.
  • Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

    Albert Einstein


Dela detta: