Fritid och kultur

Att ha en aktiv fritid är betydelsefullt för de flesta, men aktiviteterna är inte alltid tillgängliga för alla.

fritid-och-kulturPersoner med NPF kan ha svårt att fungera i grupper och lär sig ofta på ett annorlunda sätt än andra. Det vanliga aktivitetsutbudet är inte tillräckligt anpassat efter deras särskilda behov och många fritidsledare saknar kunskaper om NPF.

Anpassa så att alla kan delta

Det behövs individuellt anpassat stöd som gör det möjligt för alla att delta i fritidsaktiviteter. I vissa fall behövs en följeslagare eller extra ledare. I andra fall kan personlig träning i hur fritidsaktiviteten går till och hur man ska bete sig vara lösningen.

Attention arbetar för att:

  • Idrotts- och fritidsverksamheter ska göras tillgängliga för personer med NPF.
  • Ledare för fritidsverksamheter ska få utbildning i hur de kan anpassa aktiviteterna och bemöta personer med olika funktionsnedsättningar.
  • Ideella föreningar ska kunna få ekonomiskt stöd till gruppverksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Dela detta: