Hjälpmedel och anpassning

Samhället ställer höga krav på vår förmåga att hantera information och sinnesintryck – vår kognitiva förmåga. Personer med NPF har ofta nedsatt kognitiv förmåga och behöver ibland hjälp för att sortera bland alla intryck.

Hjälpmedel och anpassningDet finns flera olika hjälpmedel som gör det lättare att organisera, planera, komma ihåg, hålla koll på tiden och hitta i nya miljöer. Personer med sömnsvårigheter kan behöva bolltäcke.

Tyvärr upplever många av våra medlemmar att det är svårt att få tag på hjälpmedel och att få hjälp med kostnaden. Därför arbetar vi för att tillgängligheten till hjälpmedel ska förbättras.

Attention arbetar för att:

  • Öka tillgången till hjälpmedel för personer med NPF. Det ska finnas tydlig information om vilka hjälpmedel som finns och var man kan få tag på dem.
  • Personer med NPF ska få stöd i vardagen utifrån sina personliga behov. Exempel på stöd är hjälpmedel, råd av arbetsterapeuter, utbildning, personliga ombud och coacher.
  • Skolor och arbetsplatser ska se hjälpmedel som en självklar och naturlig anpassningsåtgärd.
  • Öka användningen av standardiserade funktionsbedömningar (ICF) som bättre kan fånga upp och beskriva konsekvenserna av våra funktionsnedsättningar än dagens ofta godtyckliga bedömningar.
  • Datorer, mobiltelefoner och applikationer (appar) ska räknas som hjälpmedel och vara subventionerade.

Dela detta: