Leva med NPF

NPF syns inte, så det kan vara svårt för andra att förstå att vårt annorlunda beteende beror på en funktionsnedsättning.

Det syns inte - men det märks!

Eftersom våra funktionsnedsättningar finns hos cirka 3 – 5 procent av befolkningen behöver alla som arbetar med vård, stöd och utbildning få kunskap om vad NPF är. Det ger förståelse som leder till ett individanpassat bemötande och bättre insatser.

Attention arbetar för att:

  • Öka kunskaperna om våra funktionsnedsättningar hos alla som arbetar med människor genom att sprida information och erbjuda utbildning.
  • Alla som bor i Sverige ska få tillgång till information om NPF på sitt eget språk.
  • Vuxna som har stora och komplexa svårigheter ska ha rätt till ett personligt ombud.
  • Flickor/kvinnor med NPF ska uppmärksammas och få lika mycket stöd och vård som pojkar/män.
  • Behandling och efterföljande stöd ska erbjudas alla med NPF som befinner sig i fängelse, på institution eller behandlingshem.

Dela detta: