Mänskliga rättigheter

Vårt arbete baseras på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Konventionen utgår från att alla ska kunna vara aktiva medborgare och att diskriminering inom skola, arbetsliv och samhälle inte får förekomma. Det innebär att samhället ska anpassas efter människorna, inte tvärtom.

Förståelse förändrar attityder

Vi tror att negativa attityder, fördomar och diskriminering oftast beror på okunskap. Därför arbetar vi för att öka förståelsen och acceptansen för våra medlemmars behov.

Attention arbetar för att:

  • Alla människor ska ses som lika värdefulla och respekteras oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
  • Samhället ska vara mer tolerant och se annorlunda förmågor som tillgångar snarare än som hinder.
  • Alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vård- och stödinsatser ska inte bestämmas efter diagnos, utan vilket behov av hjälp en individ har för att fungera i sin vardag.
  • Om en människa inte håller jämna steg med sina kamrater, är det kanske för att han hör en annan trumslagare. Låt honom följa den musik han hör, oavsett takt och ursprung.

    Henry David Thoreau


Dela detta: