Styrelsen

Styrelsen leder Attentions löpande verksamhet mellan förbundsstämmorna. Styrelsen eftersträvar ett arbetssätt som främjar öppenhet och delaktighet inom hela organisationen. För att arbeta effektivt har vissa uppgifter delegerats till presidiet och olika arbetsgrupper.

Styrelsens uppgift är att:

 • Skapa största möjliga förtroende för organisationens idé utåt och inåt
 • Leda, företräda och utveckla organisationen för bästa möjliga resultat
 • Stärka delaktighet och engagemang genom att verka för ett positivt arbetsklimat inom förbundet
 • Utöva organisationens arbetsgivaransvar, d.v.s. att inom gällande lagar och avtal skapa goda förutsättningar för personalens arbete

Styrelsen ska också:

 • Utarbeta policydokument
 • Diskutera och föra ut sina visioner och att främja utvecklingsarbete
 • Utarbeta förbundets verksamhetsplan och budget samt att ta fram en verksamhetsberättelse
 • Ansvara för rapporter, bokslut och årsmötesprotokoll
 • Bevaka och påverka förändringar i bidrag och finansiering
 • Medverka och delta i konferenser och seminarium som rör våra målgrupper
 • Skapa och utarbeta projektidéer och projektbeskrivningar
 • Utvärdera inkommande projektförslag
 • Anordna seminarier
 • Delta och samverka med närliggande projekt
 • Delta i styr- och referensgrupper i externa projekt
 • Delta i internationella samarbeten

Styrelsemedlemmar

Suppleanter

Förtroendevalda revisorer

 • Anneli Andersson, ordinarie, 072-381 11 19
 • Janne Grundelius, suppleant, 070 330 80 73

 


Dela detta: