Vi företräder våra medlemmar

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver.

En stor del av vårt arbete bedrivs i projekt.

Vi sprider kunskap

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, vår facebook-sida och vårt intressepolitiska arbete. Vi har också regelbundet utbildat om NPF.

Vi finns nära dig

Vi har 60 lokalföreningar runtom i landet. Där kan du träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Lokalföreningarna arrangerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter. Om du vill kan du även engagera dig intressepolitiskt genom din lokalförening.

Vi behöver dig

Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu över 16 000 medlemmar och för varje ny medlem blir vi starkare och kan göra mer.

Bli medlem här >>

Stöd

Attentions kansli har tyvärr inte möjlighet att erbjuda personlig rådgivning för medlemmar eller andra. Du kan kontakta din lokala förening för att få info om de har rådgivning och läsa mer på vår sida om råd och stöd till anhöriga. Det finns också flera hjälplinjer och andra sajter vi gärna hänvisar vidare till för mer kunskap och stöd:

Jourhavande medmänniska
jourhavande-medmanniska.com

Hjälplinjen på 1177
1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

MIND – för psykisk hälsa
mind.se

Skolverket
skolverket.se
Upplysningstjänst:
08-527 332 00

Funktionrättsguiden
guide.funktionsrattskonventionen.se
När du vill veta mer om rättigheter, stöd, myndighetsbeslut och hur du överklagar dem.

Specialpedagogiska Myndigheten
spsm.se/fraga-en-radgivare
Främst för dig som arbetar inom utbildning. På sidan finns också en avdelning där du kan läsa redan besvarade frågor och svar om specialpedagogiska hjälpmedel.

 


Dela detta: