Vi företräder våra medlemmar

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver.

En stor del av vårt arbete bedrivs i projekt. Just nu  har vi tre projekt på riksnivå: ADHD på jobbet, Barns Röst  och Idrott för alla.

Vi sprider kunskap

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, vår facebook-sida och vårt intressepolitiska arbete. Genom Attention Utbildning erbjuder vi även utbildningar om NPF.

Vi finns nära dig

Vi har 60 lokalföreningar runtom i landet. Där kan du träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Lokalföreningarna arrangerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter. Om du vill kan du även engagera dig intressepolitiskt genom din lokalförening.

Vi behöver dig

Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu 15 500 medlemmar och för varje ny medlem blir vi starkare och kan göra mer.

Bli medlem här >>

Stöd

Attention har tyvärr inte möjlighet att erbjuda rådgivning eller stöd åt medlemmar eller andra. Det finns flera hjälplinjer vi gärna hänvisar vidare till:

Jourhavande medmänniska
www.jourhavande-medmanniska.com

Hjälplinjen på 1177
http://www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

MIND – för psykisk hälsa
www.mind.se

Skolverket
Upplysningstjänst och växel:
08-527 332 00

 


Dela detta: