Familjelyftet är ett treårigt projekt som är finansierat av Allmänna Arvsfonden och påbörjades 2019. Huvudmålet för projektet Familjelyftet är att genomföra ett förändringsarbete som stärker föräldrar med egen NPF-diagnos i deras föräldraskap och att utveckla metoder för bra möten med socialtjänsten.

Publicerade rapporter

Delrapport 1 – Fokus på föräldrarna

En enkätrapport som är baserad på föräldrarnas upplevelser av kontakten med socialtjänsten.

Delrapport 2 – Fokus på socialsekreterarna

En enkätrapport som är baserad på socialsekreterarnas upplevelser av kontakten med föräldrar med NPF.


Filmer framtagna inom projektet

Föräldrars berättelser

Caritas berättelse om alla möten
Lindas berättelser om att få en orosanmälan
Hannas berättelse om bristfälligt bemötande
Britt Maris berättelse om bristen på kunskap

Konkreta tips till föräldrarna

Socialsekreterarnas berättelser

Karin om medmänsklighet
Fanny om fördelarna med SIP
Oscars om orosanmälningar

Kontaktuppgifter till projektledaren

Projektledare Elisabeth Sundström Graversen
epost: elisabeth.sundstrom-graversen@attention.se
Tlfn: 072- 002 10 05