En podd från Riksförbundet Attention

Omkring 30 000 barn och unga placeras i familjehem, på HVB-hem och SiS-institutioner varje år. Många av dem har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Trots det saknas det kunskap och vårdformer för hur man på bästa sätt hjälper den här gruppen att öka chanserna till ett gott liv. Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog har i rapporten ”Var ska jag hamna?” samlat in barn och ungas erfarenhet från samhällsvården. I den här serien hör du sex ungdomar berätta om sina erfarenheter.

Placerad finns där poddar finns!

Ansvarig utgivare, Riksförbundet Attention, produktion SMT. Placerad är en del av Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog, där de samlat in barn och ungas erfarenhet från samhällsvården. 

Del 1: Matilda

Jag har varit ett år och fyra månader från att skada mig själv nu så. Det trodde jag faktiskt aldrig att det skulle hända för att jag var så pass djupt inne i det där.

18-åriga Matilda bor i en egen lägenhet som är en del av det HVB-hem där hon bott de senaste åren. Nu klarar hon det mesta själv, men vägen hit har varit lång. Matilda som har en autismdiagnos har kämpat med självmordstankar, självskadebeteende och vuxna som inte förstått henne. 

Del 2: Liv

Man behöver upplysa om att det är ett så jävla stort problem att låsa in barn med diagnoser.

Idag studerar Liv och bor med sina barn i en egen lägenhet. Vardagen skildrar hon på sitt populära Instagramkonto, livgrenell99. Där skildrar hon också upplevelserna från samhällsvården. Efter år på SiS-institutioner och HVB-hem lider hon av PTSD och har startat ett upprop mot att män tillåts arbeta med flickor på SiS-institutioner. 

Del 3: Axel

Blir man bemött med våld så blir man själv elak och börjar slåss.

17-åriga Axel har bott i flera familjehem och HVB-hem. Han har bytt boende tio gånger innan han hamnade på det HVB-hem där han bor idag. Han har aldrig känt att passat in och bemötandet från personal, andra boende och vuxna har gjort att hans liv har varit präglat av våld. Idag bor han på en bra plats där han fått hjälp utifrån sina förutsättningar och det tagits hänsyn till hans asperger- och ADHD-diagnos. 

Del 4: Stella

Det händer på riktigt och det kan inte fortsätta vara så på SiS och HVB.

Efter år av placeringar på SiS-institutioner och HVB-hem var det ett uppklarat familjemysterium som blev vändningen för Stella. Hon placerades när hon var 14 år, men trots att Stella diagnostiserats med både ADHD och autism upplever hon att placeringarna snarare förvärrade hennes situation och mående. 

Del 5: Laura

Allting jag har tagit mig igenom har jag gjort ensam.

20-åriga Laura letar lägenhet. Hon ska flytta ifrån det HVB-boende som varit hennes hem de senaste åren. Lauras uppväxt är kantad av missförstånd, våld och upplevelser som hon helst vill glömma. Händelser som satt djupa spår i Laura och som gör att hon bland annat lider av ångest och PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. 

Del 6: Emma

Jag tycker det är viktigt att man ska veta att saker kan ta tid. Det kan ta tid för barn att öppna upp sig.

När varken skola eller familj kunde stötta henne fick Emma klara sig själv. Till slut fick hon hjälp av BUP där hon möttes av förvåning. Varför fick Emma inget stöd tidigare? Efter år av traumatiska upplevelser placerades Emma på ett familjehem.