Vägen tillbaka är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att ge barnen som har problematisk skolfrånvaro och som har NPF, samt deras vårdnadshavare, en plattform för att få göra sina röster hörda.

Tillsammans med målgruppen vill vi identifiera behov och önskemål för att nå förändring. Målet är att stärka familjer där det finns barn med skolfrånvaro genom möten och aktiviteter för igenkänning och erfarenhetsbyte samt att bidra med ökad kunskap och insikt kring det utanförskap som målgruppen hamnar i. Vidare vill vi öka förståelsen mellan skola och hem, lyfta goda exempel samt ta fram verktyg för att förhindra eller ta sig ur frånvarosituationen.

Kontaktuppgifter till projektet

Projektledare
Susanne Berneklint
susanne.berneklint@attention.se
073-598 78 58

Rapport om problematisk skolfrånvaro

Den här rapporten handlar om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som befinner sig i problematisk skolfrånvaro. Vi har pratat med både barnen och deras föräldrar via djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter. Det är sammantaget en dyster bild som kommer fram när vi sammanställt svaren i rapporten ”Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro”. 

Explainer som sammanfattar rapporten

Enkät riktad till barn och unga som hamnat i problematisk skolfrånvaro

Ett första steg i projektet har varit att via en enkät riktad direkt till barn och unga ta del av deras upplevelser. I den här explainern sammanfattar vi de vanligaste enkätsvaren.


Inbjudan till webbinarium: Kan man bli utmattad när man är ung och går i skolan?

Den 29 mars bjuder Riksförbundet Attention och Magelungen gymnasium in till webbinariet Kan man bli utmattad när man är ung och går i skolan?. Ett webbinarium om om stress, utmattning och vilken hjälp det finns för unga idag.

Datum: 29 mars 2023
Tid: 09.00-10.00
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmäl dig här
Zoomlänk skickas ut efter anmälan.

Medverkande

Tinus, har själv varit utmattad under sin skolgång och delar med sig av sina erfarenheter.
Lars Westerström, barn och ungdomspsykiatrier leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet från BUP, som länge har lyft frågan om utmattning och unga.
Susanne Berneklint, Riksförbundet Attention, projektledare för Arvsfondsprojektet Vägen tillbaka som arbetar med unga i problematisk skolfrånvaro och NPF. 
Mike Banks, specialpedagog på Magelungen gymnasiet Södermalm.
Marit Sahlström, pedagog och författare från Magelungen Utveckling, moderator för webbinariet,.

Ta del av inbjudan här


Attentions skolrapport 2022

Rapporten bygger på vårdnadshavares enkätsvar angående deras och barnens känslor inför skolstart. Över hälften (56 procent) av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) svarade att de kände mycket eller ganska mycket oro inför skolstart. Bland deras vårdnadshavare var oron ännu större, 70 procent.

Läs skolrapporten HÄR


Film med Elsa – “Problemet var inte jag”

I den här filmen får vi träffa Elsa som hamnat i problematisk skolfrånvaro under en lång period men som sedan kämpat sig tillbaka till skolan.

Läs och ladda ner projektkort

På det här kortet beskrivs projektet, samt så finns det en kort sammanfattning av enkätundersökningar som genomförts under 2022.

Läs och ladda ner projektkortet.

Webbinarium om problematisk skolfrånvaro

I det här webbinariet presenteras resultatet från Attentions enkätrapport om oro inför skolstart som släpptes i september. Vi ger också en beskrivning av vad som hittills framkommit i Attentions arvsfondenprojekt Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro.

Utifrån detta samtalar sedan Attention med Christin Appel, utredare, elevhälsofrågor, Sveriges Kommuner och Reginoner (SKR), och Mikael Forsberg, specialpedagog och ledamot i förbundsstyrelsen på Lärarförbundet, kring det som presenteras.

Artiklar från Attentions skolkampanj 2022

TIPS-teamet i Göteborg

Skola, socialtjänst och BUP i Hisingen hade på varsitt håll länge noterat att det skett en ökning av elever som […]
Läs mer 

”Utan Maria så hade det faktiskt inte gått”

Anna Mattsson kontaktar Attentions tidningsredaktör med en tydlig mission: hon vill hylla sin dotters mentor Maria Jonsson. Maria som enligt […]
Läs mer 

DO har många ärenden med barn med NPF

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har flera pågående utredningar och en pågående domstolsprocess om bristande tillgänglighet i skolan, bland annat gällande elever med […]
Läs mer 

Be right back-teamet använder skolhundar 

Många skolor brottas med hur de bäst kan stötta elever med eskalerande och långvarig frånvaro. I Varbergs kommun är verksamheten Be […]
Läs mer 

Ture har fått livets första betyg  

I tv-programmet Uppdrag Granskning skildrades tre familjers kamp med skolsystemet, barnens mående och diagnoserna. Ture var en av de medverkande, ett av […]
Läs mer 

”Mitt problem var skolmiljön”

Anna var knappt i skolan under högstadiet. Dagarna hon närvarade minns hon ångestattackerna och kampen för att skärma av med […]
Läs mer 

”Vi lyckas med alla elever vi jobbar med”

2005 fick skolresursen Joakim Karlsson möjlighet att åka och utbilda sig som coach i England. Utbildningen baserades på en modell […]
Läs mer 

Sjubarnspappan Per kämpar mot kommunen

Per har dokumenterat kommunens brister sedan 2015. Nu hoppas han att DO – Diskrimineringsombudsmannen driver ärendet: – Våra barn slussas […]
Läs mer 

”Jag vet inte heller vad jag ska göra och jag är barnpsykiatriker”

Problematisk skolfrånvaro kan drabba vilken familj som helst oavsett föräldrastil och kunskapsnivå. Det vet Eva som är barnpsykiater och mamma till Stella som inte gått i skolan på tre år.
Läs mer 

Mea 15 år: “Efter sommarlovet i 6:an kom jag aldrig tillbaka”

Mea 15 år har inte haft en fungerande skolgång på 1,5 år. I vårt samtal med Mea berättar hon vad som gick snett i skolan, hur det är att vara hemma och hur hon ser på framtiden.
Läs mer 

NP-center hjälper elever tillbaka

NP-center i Norrköping arbetar med långsiktiga och individanpassade insatser till ungdomar med NPF och deras familjer. Genom att anpassa miljön, […]
Läs mer 

Flyttade 100 mil för att rädda livet på Elsa 

2018 mådde Elsa, då 13 år, riktigt, riktigt dåligt. Hon hade konstanta självmordstankar och panikångestattacker. Skolan i Krokom kunde inte ge henne det stöd hon behövde och det fanns ingen resursskola i närområdet. Mamma Lina förstod allvaret och fattade motvilligt beslutet att rycka upp livet i Krokom
Läs mer 

Kostnadsfria föreläsningar om problematisk skolfrånvaro

Kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare – För föräldrar

Den här föresläsningen med Therese Allvar från psykologpartners handlar om kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavarna. Målgruppen för föreläsningen är föräldrarna.

Kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare – För skolpersonal

Den här föresläsningen med Therese Allvar från psykologpartners handlar om kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavarna. Målgruppen för föreläsningen är skolanpersonal.

Forskning om problematisk skolfrånvaro

I den här föreläsningen berättar doktoranden Sara Linderdahl om sin forskning inom skolproblematisk skolfrånvaro.

Hur kan man få skolan att fungera? För föräldrar

Föreläsningen handlar om att hitta den svåra balansen mellan att lyssna in barnets mående och att förhålla sig till skolans påtryckningar och skolplikten. Föreläsare är Jenny Kindgren, som är ansvarig för uppdragsutbildningar på Attentions utbildningscenter.

Hjälp oss sprida att projektet finns!

Attention vill att projektet ska vara på allas läppar. I skolan, i hemmen, såväl som inom BUP och hos socialtjänsten. På sikt kommer projektet producera material för spridning. Under tiden så är vi tacksamma om ni sprider vårt faktablad.

Ladda ner digitalt faktablad