Logga Din Rätt

Vi vet att många som lever med psykisk ohälsa upplever att de blir orättvist behandlade. Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad på grund av sin psykiska ohälsa? Har du frågor om diskriminering inom arbetslivet, vården eller andra samhällsområden?

Kontakta NSPH:s juridiska rådgivning!

Telefontid: Mån och ons kl.13-15. Tis, tors och fre kl.10-12
Tel: 076-555 51 99
Mejl: diskriminering@nsph.se

  • Rådgivningen är kostnadsfri.
  • Du kan kontakta oss via e-post, web, post eller telefon.
  • Juristen klargör om det du varit med om kan anses vara diskriminering i lagens mening. Vi kan ge dig råd om hur du överklagar ett beslut eller vart du kan vända dig för att få hjälp.
  • Vi kan tyvärr inte företräda enskilda personer vid en rättslig process.

Dela detta: