Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

Fler får adhd-diagnos – förklaring kan vara ökade kunskaper

…diagnos skulle ha ökat. En förklaring till ökningen av diagnostisering av adhd kan istället vara att det finns mer kunskap om adhd i skolan och bland vuxna i barns omgivning. Detta uppger professor Henrik Larsson vid Örebro universitet, till vetenskapsradion den 14 september 2020. – För oss i Attention känns det skönt att en vetenskaplig studie konstaterar att det inte finns någon generell överdiagnostisering av adhd, säger förbundsordföranden An…

Avslutade projekt

…sker – och hur stärker vi ungas egna strategier på nätet? MER OM PROJEKTET ADHD på jobbet Huvudmålet var att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden. Tips, information och strategier som utgår från målgruppens egna erfarenheter finns nu under fliken Jobbportalen. Mer om projektet Jämställdhetsprojektet Syftet med projektet var att stärka unga kvinnor med ADHD genom att sprida information, hålla träffar och skapa nätverk. Mer om pro…

Niklas hittade rätt på livets krokiga väg

…som fortfarande lever i missbruk och hemlöshet – ofta med odiagnosticerad adhd. Problemen började redan i barndomen I likhet med många andra med adhd började Niklas problem att visa sig tidigt i livet. – Jag tyckte aldrig om skolan och skolan tyckte aldrig om mig, säger han. Jag kunde inte sitta still, hade svårt att koncentrera mig och hängde inte med i undervisningen. Han blir lite ledsen när han tänker på hur annorlunda det kunde ha blivit om…

Lättläst för barn

…Lättläst för barn Här hittar du information för barn om ADHD, ASD/Aspergers syndrom och Tourette. Klicka på bilderna för att läsa broschyrerna som pdf. Eller klicka i menyn till vänster för att läsa direkt på webben. Broschyrerna kan också beställas i vår webbutik och kostar 10 kr/st….

Attention har skrivit brev till LSS-utredningen

…oftast faller utanför. Symtomen och graden av svårigheter hos personer med ADHD varierar stort. Vi vet att många med ADHD inte alls är i behov av LSS-insatser, men också att det finns de som har stora svårigheter och som skulle behöva LSS-insatser utifrån sina behov. En person med svår ADHD kan mycket väl ha ”varaktiga psykiska funktionshinder” som är ”stora och förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov a…

Attention förespråkar individuell körkortsprövning

…ar till bättre livskvalitet, mindre användning av droger och mindre risk att begå självmord hos människor som annars kämpar med det. – Men, inskärper hon, alla har inte behov av medicin. På samma sätt är det inte säkert att personernas förmåga att köra bil påverkas av att de har ADHD. Alla har exempelvis inte problem med impulskontrollen. ADHD yttrar sig på olika sätt, tillfogar Anna Norrman. – Därför har vi förespråkat individualiserade planer nä…

Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost

…n äta är en del av de anpassningar och stöd som många barn med autism (och ADHD) behöver för att fungera över hela skoldagen. Att inte få eller kunna äta skolmaten minskar starkt barnets förmåga att orka med sin skolgång, vilket är nog så svårt för många barn med autism (och ADHD). Bristande anpassningar i skolsituationen leder redan idag till hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse något som riskerar att försämras utan en fungerande matsituation….

Enkätstudie: Erfarenheter och stigmatisering vid NPF & psykisk ohälsa

…ed neuropsykiatriska diagnoser? Har du eller ditt barn diagnostiserats med ADHD eller autism för mer än 6 månader sedan? Vill du bidra till att personer med neuropsykiatriska diagnoser får ett bättre bemötande och förståelse? I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på grund av sin diagnos. Studien syftar till att öka förståels…

Med er hjälp har vi nått hundratusentals människor!

…landet. Vi har fått in massvis av bilder på personer som visar att de har ADHD på jobbet (sök på hashtagen #medADHDpajobbet på Instagram och Facebook). Även företag och skolor, till exempel Fryshuset i Stockholm, har visat att de stödjer kampanjen med bilder. Våra Facebookinlägg har i skrivande stund (fredag eftermiddag) delats, gillats och kommenterats nästan 7 000 gånger. Och nästan 200 000 personer har sett inläggen! Då är ändå inte alla de pe…

Misa

…g tillgång” Enligt Carin Blomqvist, enhetchef på Misa, så har personer med ADHD många bra förmågor och kan vara en stor tillgång på rätt arbetsplats. Personer med ADHD kan vara kreativa, komma med många bra idéer och är ofta sociala. Men utan rätt förutsättningar kan det ändå uppstå problematiska situationer på arbetsplatsen. – Det är viktigt att vara väldigt tydlig och ringa in vad som är problemet för varje enskild person, menar Carin. Hon berät…

Leva nära NPF

…Att leva nära NPF De svårigheter som personer med NPF syns sällan utanpå. Familjer som lever med NPF möter därför ofta en oförstående omgivning. Det kan bli väldigt ensamt och isolerat. Hela familjen stöter på utmaningar i vardagslivet och relationer mellan syskonen och föräldrar kan bli extra ansträngt. På den här sidan hoppas vi kunna bidra med olika typer av tips och råd från både andra anhöriga och personer inom professionen.  …

Dina erfarenheter är viktiga för oss!

…n kommer inte komma någonstans i projektet utan personliga berättelserna och upplevelserna. Inledningsvis söker vi med ljus och lykta primärt efter äldre personer med ADHD – sekundärt efter deras anhöriga. Med tanke på hur låg nivå av diagnosticerade äldre med ADHD som finns, så utökar vi sökgruppen till att också gälla äldre med en tydlig ADHD-problematik. Är du, eller din anhörig en av dem vi söker? Tveka inte utan hör av er till projektledaren…

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

…nleder med ett av de vanligaste – det saknas objektiva “bevis”: Påstående: ADHD går inte att “mäta” med hjärnscanning, dna-test, blodprov, vävnadprov eller något annat fysiologiskt test. Det är BARA personens beteenden som utvärderas, därför blir ADHD-utredningar subjektiva. Svar: De som hävdar att endast nedsättningar som kan synas genom ”objektiva” test är ute på svag is. Psykiska funktionsnedsättningar går inte att mäta med ett blodprov. Möjlig…

Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

…att deras beteende inte riktigt stämmer med den allmänt rådande bilden av ADHD och autism. – Vi kan inte fortsätta tillåta att forskningen och vården utgår från mannen som norm och därmed utesluta halva befolkningen, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap inom vård, omsorg och skola om kvinnor och tjejer med NPF. Attentions kunskapsråd arbetar för att producera och sprida kunskap om a…