Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

Attention har skrivit brev till LSS-utredningen

…oftast faller utanför. Symtomen och graden av svårigheter hos personer med ADHD varierar stort. Vi vet att många med ADHD inte alls är i behov av LSS-insatser, men också att det finns de som har stora svårigheter och som skulle behöva LSS-insatser utifrån sina behov. En person med svår ADHD kan mycket väl ha ”varaktiga psykiska funktionshinder” som är ”stora och förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov a…

Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost

…n äta är en del av de anpassningar och stöd som många barn med autism (och ADHD) behöver för att fungera över hela skoldagen. Att inte få eller kunna äta skolmaten minskar starkt barnets förmåga att orka med sin skolgång, vilket är nog så svårt för många barn med autism (och ADHD). Bristande anpassningar i skolsituationen leder redan idag till hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse något som riskerar att försämras utan en fungerande matsituation….

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

…. Det är vanligt att en individ har flera olika diagnoser, exempelvis både ADHD och autism. Skillnaderna mellan olika NPF-diagnoser kan vara stora, men skillnaderna är även stora inom en diagnos. En person med NPF kan vara välfungerande och högpresterande och lever i stort sett problemfritt med sin funktionsnedsättning. En annan person med NPF kan ha stora motoriska problem, problem med inlärning och missbruk eller kriminalitet. Ytterligare en ann…

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

…nleder med ett av de vanligaste – det saknas objektiva “bevis”: Påstående: ADHD går inte att “mäta” med hjärnscanning, dna-test, blodprov, vävnadprov eller något annat fysiologiskt test. Det är BARA personens beteenden som utvärderas, därför blir ADHD-utredningar subjektiva. Svar: De som hävdar att endast nedsättningar som kan synas genom ”objektiva” test är ute på svag is. Psykiska funktionsnedsättningar går inte att mäta med ett blodprov. Möjlig…

Ständigt mycket att prata om

…i dagens samhälle, där man också beskriver de olika orsaker som man tror ligger bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs gärna själva in Sydsvenskans artikel. I DN-artikeln påstås vidare att ADHD inte finns i Indien, vilket det givetvis gör, precis som det gör i hela världen. Dessutom lätt att kolla för den som kan googla: www.adhdindia.com / Anki Sandberg 2012-01-10…

Pressmeddelande: Slopad subvention hårt slag mot ADHD-patienter

…presenterat en studie som visar att brottsligheten hos vuxna personer med ADHD sjönk kraftigt under den period då de fick ADHD-medicin. Studien omfattar över 25 000 individer och är publicerad i den ansedda vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine. Experter inom Attentions Kunskapsråd reagerar också på TLV:s påstående att de “vet att läkemedlen ger hjärtbiverkningar”. – Stora registerstudier från USA visade ingen riskökning för hjärt…

Attention m.fl. kritiska till SBU:s sätt att kommunicera

…a kan rapportens resultat lätt misstolkas; exempelvis som “Dåligt stöd för ADHD diagnosen” (DN 130612). Vi som är aktiva inom ADHD-fältet har inget emot SBU:s uppdrag. Systematiska översikter är både nödvändiga och efterfrågade. Däremot är vi kritiska till hur SBU kommunicerar ut sin rapport. Vi anser att SBU behöver en tydlig strategi för hur man sätter sina resultat i ett sammanhang, så att de inte skadar mer än de främjar. SBU:s rapport riskera…

Skrifter

…Tips på skrifter och rapporter  …

Ta chansen och utbilda dig om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

…I kursavgiften ingår boken ”Det finns alltid ett sätt – Lösningsfokus och ADHD”, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Kursintyg lämnas mot begäran. Grundkurs om NPF – Göteborg TID OCH PLATS: Onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 09.30-15.30. Start klockan 08.45 med registrering, fika och smörgås. Adress är Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2, Göteborg. MÅLGRUPP: Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg eller som behöver fö…

Medlemsberättelse: ”Det måste bli ett slut på FK´s jakt på oss med funktionshinder”

…ch en ovanlig medfödd kronisk sömnstörning som drabbar enbart personer med ADHD. Mina diagnoser har gradvis försämrats och jag har fått ytterligare en diagnos: lindrig kognitivstörning. Oberoende av vilken/vilka läkare som skrivit sjukintygen, så har alla blivit ifrågasatta. FK har ifrågasatt alltifrån mina diagnoser, rehab insatser, hur en 50% sjukskrivning på en halvtidstjänst kan bli 10 timmar. Senast ville de ha ett förtydligande från min läka…

Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

…att deras beteende inte riktigt stämmer med den allmänt rådande bilden av ADHD och autism. – Vi kan inte fortsätta tillåta att forskningen och vården utgår från mannen som norm och därmed utesluta halva befolkningen, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap inom vård, omsorg och skola om kvinnor och tjejer med NPF. Attentions kunskapsråd arbetar för att producera och sprida kunskap om a…

Transportstyrelsen ändrar hälsokrav för lokförare och annan personal

…Lagstiftningen är inkonsekvent och visar att myndigheten antyder att man snarare förutsätter att neuropsykiatriska diagnoser utgör ett hinder snarare än ett potentiellt sådant. Även vägledningsdokumentet ”Vuxna med ADHD” som utarbetades inom nationell psykiatrisamordning talar emot att t.ex. diagnosen ADHD generellt skulle vara något hinder för att köra bil och/eller motorcykel. Transportstyrelsens ändrade hälsokrav…

Dansk intressant forskning om föräldrautbildningar

…bildning ”Kærlighed i Kaos ”(KiK) är föräldrar till barn som är 3-9 år med ADHD eller ADHD-liknande problem. Forskarna från SFI har under 2014 gjort ett stort fältexperiment där 322 föräldrar som gått föräldrautbildningen har fått delta. Resultaten i korthet De föräldrar som deltog i programmet upptäcker att de förbättrar sina föräldraskap. De är mer nöjda med sin roll som föräldrar, och de har större förtroende för sin egen förmåga som föräldrar….

ADHD-mediciner minskar risken för trafikolyckor

…del om uppmärksamhet och koncentration och att stävja olämpliga impulser. ADHD är en spektrumdiagnos, det vill säga att vi mer eller mindre svårigheter och ändå rymmas inom samma diagnos. ADHD-mediciner syftar till att förbättra de här funktionerna. Då ligger det givetvis nära till hands att tro att man blir en bättre bilförare av dem också, säger Donell. Eric Donell är noga med att poängtera att eftersom det finns stora individuella skillnader ä…

ADHD-behandling under debatt

…ighet att skriva en replik: dn.se/debatt/repliker/dags-att-gasa-för-bättre-adhd-stöd Fotnot Förbundets policy när det gäller ADHD-läkemedel är att de som behöver medicinsk behandling ska erbjudas det. Vilka kriterier, preparat och förutsättningar i övrigt som ska gälla anser vi vara en professionsfråga. Vi anser behandlingen ska vara individuellt utformad, sättas in tidigt och bestå av psykologiska, medicinska, sociala och pedagogiska insatser. Vi…