Sökresultat

Hittade 209 sidor med sökordet "skola"

Attention deltog på MP Skånes utbildningsdag

…tiska ombudsman Annica Nilsson lyfte särskilt skolans roll, behovet av att skola, vård och socialtjänst etablerar samverkan samt vikten av att utredning och behandling hänger. – Ifall skolan tidigt skulle möta dessa barns behov, skulle den psykiska ohälsan minska. Detsamma gäller dagens svårigheter att få stöd och hjälp av vården. Såväl bristerna i skolan som de långa köerna till BUP bidrar till ökad psykisk ohälsa och utvecklandet av tilläggsdiag…

Stöd i lokalt påverkansarbete

…sitter ovärderlig kunskap och erfarenhet att lösa problem inom områden som skola, fritid, arbetsliv, socialtjänst och vård. Vi ska ha en tilltro till vår förmåga. Det kan vara lätt att tro att påverkansarbete är svårt, stelt och lite allvarsamt. Ni kanske i er lokalförening känner att det inte är något för just er. Faktum är att ni troligtvis ägnar er åt just påverkansarbete utan att ni ens tänker på det. Tänk på hur mycket ni påverkar via alla mö…

Attention: Elever med adhd och autism våndas inför skolstart

…lräcklig kompetens om NPF, den personal som ska stå för expertkunskaperna. Skolans brist på anpassningar för dessa elever leder inte bara till sänkta betyg och ovilja att gå till skolan, utan även till sämre självkänsla och psykisk ohälsa. Föräldrarna beskriver i sina svar till oss att barnet har tappat förtroendet för skolan, upplever undervisningen som meningslös, inte orkar med fler misslyckanden och får ett alltmer utagerande beteende ju närma…

Stödet till barn med NPF behöver bli tydligare och samordnas

…der en genomsnittlig vecka lägger 3-5 timmar på kontakter med myndigheter, skola och omsorg eller annan offentlig verksamhet i frågor som gäller NPF-diagnosen hos barnet, 12 % uppskattar att de lägger 6-10 timmar en genomsnittlig vecka på kontakter och 6 % uppskattar att de lägger fler än 11 timmar/vecka på dessa kontakter. Enkäten visar också att många föräldrar gått ner i tid eller varit sjukskrivna under det senaste året. Något som blir tydligt…

Skolgårdsläraren vill se fler rastaktivister

…a för ett guldkort. Överlämnandet av guldkort sker i högtidliga former vid skolavslutningen. Vilma och Saga har guldkort och har valt att fortsätta jobba även denna termin. De går i femman och jobbar i boden en fast veckodag. – Det är kul med ansvar, säger Saga och tycker att det är lite som att stå i en kiosk. – Rasterna är roliga, tycker Vilma och menar att det finns något för alla. Det är som en buffé med aktiviteter. Det är bra stämning mellan…

Attention-Nytt

…Attention-Nytt Attention-Nytt är ett internt nyhetsbrev med nyheter och aktuellt för Attention nationellt. Det skickas ut till alla lokala föreningar varje månad men går även att ladda ner som PDF här.  …

Med ord kan man förändra världen!

…ss med näbbar och klor för att få någon form av tolerans från andra både i skola/arbetsliv och faktiskt hemma med familj och vänner. Jag som tror på ordets makt är övertygad om, ifall vi istället bemötts med ord som var vinklade positivt redan från början, hade samhället haft en helt annan syn på oss med diagnoser inom neuropsykiatri och då kanske särskilt oss med ADHD. Jag vill ge några ganska tydliga exempel; Ofta kan man höra, – Ha inte så bråt…

Skolforskningsinstitut inrättas

…ättre förutsättningar att kunna omsätta resultatet av nationell och internationell forskning i praktiken. Regeringens har därför beslutat att inrätta ett skolforskningsinstitut som ska starta sin verksamhet den 1 september 2014. Lärare behöver ökad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola. Avsikten med institutet är att öka fokus på den forskning som kan höja kvalitet och resultat i undervisningen. – Attention välkomnar bes…

Skolguiden

…som är förälder till barn med NPF som går i förskolan, förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan, samt fritidshem. Längst bak i materialet har vi samlat lästips. Här kan du se var informationen i skriften kommer ifrån och få lite fler tips på webbsidor att besöka eller skrifter att läsa. Bläddra i Skolguiden här >> Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans kunskapskrav? Vad kan man förvänta sig av skolan? Vem ska man vända…

Projekt granskar familjestödjande insatser

…t hur COPE – ett program för föräldrastöd – har använts i kurser på arabiska och somaliska. Granskningen visar att programmet fyller en viktig funktion men att det kan anpassas bättre till föräldrarnas situation och kulturella bakgrund. I ett andra delprojekt har man utvärderat skolans samarbete med föräldrar i en skola med elever upp till årskurs sex och en stor andel utrikesfödda barn och föräldrar. Här visade det sig att modersmålspedagogerna –…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…olstarten. Alltför många elever mår dåligt och många vill inte ens gå till skolan. De oroar sig för att det inte ska fungera, varken med skolarbetet eller relationerna och upplever en stor hopplöshet, säger Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention. Mellan fem och sju procent av eleverna i den svenska skolan uppskattas ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF*). Räknar man in elever som har liknande svårigheter men som inte uppfy…

Skrämmande låg kunskap i skolan om NPF

…i stöd och anpassningar. De två vanligaste orsakerna till avhopp i gymnasieskolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd. För att vi ska nå en skola för alla behövs bland annat: • Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan. • Stöd och anpassning ska ges utifrån elevens behov och inte diagnosen. • Uppdaterade kunskaper bland personalen i skolan om NPF. • Se vårdnadshavaren som en viktig resurs och samverkanspartner för att förstå b…

Min Skola-projektet lanserar skrift för lärare

…ivider. Där alla elever får plats – på riktigt. LÄS SKRIFTEN HÄR >>…

Hallå där Anna Råde, ny projektledare på Attention!

…och kunskap kring hur man kan stärka barnets röst i kontakt med t ex BUP, skola och andra sociala instanser. Detta kommer att finnas på en webbplats tillgänglig för alla. Projektet fokuserar på barn i åldrarna 10-17 år med NPF, men vänder sig även till vårdpersonal, lärare och andra kontakter som barnen har. Anna är neuropsykolog, utlånad från KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktion…

Ny satsning på webben ska hjälpa lärare ge stöd till barn med NPF

…snivå på området är låg. Därför lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten idag ett studiepaket för självstudier på webben för personal i förskola, skola och gymnasiet. Läs mer om studiepaketet här  …