Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Attention deltar på Järvaveckan

…Riksförbundet Attention att personer som får ett bra stöd och bemötande i skolan, på arbetet och i sin övriga omgivning, kan få livet att fungera väldigt väl. Men ändå saknas fortfarande tillräcklig kunskap om NPF både inom skolan och i arbetslivet. Det vill vi ändra på! Ta därför chansen nu på Järvaveckan och prata med oss på Attention om NPF och vad som behöver göras för att alla ska få förutsättningar till ett självständigt liv och möjlighet a…

Mer idrott i skolan kräver bättre stöd

…våra barn och deras hälsa. Det är 2018, valår och barn trasas sönder i en skola som de måste gå i. Trenden med ökad psykisk ohälsa måste brytas, och våra barns missförhållanden i skolan åtgärdas! Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet Lars Berge-Kleber, ordförande Afasiförbundet/Talknuten Håkan Thomsson, ordförande, Synskadade…

Debatt: Skolmyndigheter och skolor måste ta sitt ansvar på riktigt!

…D gjort, uppger 8 av 10 lärare att de inte fått någon NPF utbildning på högskolan. Kunskap som skulle hjälpa skolans personal i arbetet med att ge stöd till eleverna. Istället får vi fortfarande höra om förlegade synsätt där funktionsnedsättningarna inte tas på allvar. Att man anser att bristerna ligger hos föräldrarna och att barnen visst kan bara de ”skärper sig”. Men kunskap finns att tillgå och ibland är lösningarna små och enkla, som exempelv…

Jul i NPF-land

…även om man knappt minns gårdagen. Och att berätta om en tuff hösttermin i skolan, BUP-besök, krånglig medicinering och hemmasittande barn känns ju ändå inte särskilt juligt även om det kanske råkar ta upp större delen av ens liv. Sen ska julklapparna delas i särskilda rundor och julmaten ska vara ett hysteriskt potpurri, blandad i ett obegripligt gytter. Och alla ska vara GLADA. Barnaögon ska tindra av förväntan och inte mörkna av förändringskäns…

Efter berättelsen om Oskar – nu måste politikerna agera!

…Redan när han är liten ser de vuxna att han behöver stöd, ändå lyckas inte skolan se till att skolgången fungerar för honom och vården sviker. Han får många olika insatser men ingen tar helhetsansvaret. När han är svårt sjuk tillåter man att han bollas runt mellan psykiatrin och kommunens missbruksvård, och anhöriga står maktlösa inför det som sker. Att detta får pågå är helt oacceptabelt och ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. När Kalla Fakta…

Skrämmande låg kunskap i skolan om NPF

…i stöd och anpassningar. De två vanligaste orsakerna till avhopp i gymnasieskolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd. För att vi ska nå en skola för alla behövs bland annat: • Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan. • Stöd och anpassning ska ges utifrån elevens behov och inte diagnosen. • Uppdaterade kunskaper bland personalen i skolan om NPF. • Se vårdnadshavaren som en viktig resurs och samverkanspartner för att förstå b…

När eleven inte längre vill gå till skolan

…När eleven inte längre vill gå till skolan En växande grupp i dagens skola är elever som inte längre vill gå till skolan. Många av dessa elever har NPF och ofta finns det en förklaring till varför eleven gett upp….

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

…onsekvenser som det bristande stödet får för eleverna är: Tvungen att byta skola (23 %) Mobbning (26 %) Sänkt betyg (40 %) Brister i läs- och skrivförmåga (43 %) Eftersläpning i andra ämnen (62 %) Måste använda mer tid för läxläsning (47 %) Eleven vill inte gå till skolan (51 %) Sammantaget ger detta bilden av att bristen på stöd, och bristen på rätt stöd, leder till en svår skolgång för många elever. Citat från enkäten: ”Dottern fick ett eget rum…

Socialstyrelsen släpper kunskapsstöd om ADHD

…hjälp av en heltäckande, forskningsbaserad sammanställning ska framförallt skolan, socialtjänsten, psykiatrin och primärvården få den information och verktyg som de behöver för att kunna göra rätt val och bedömningar. Målet med satsningen är en jämlik och individanpassad vård och omsorg med hög kvalitet på både diagnos som behandling. Generellt sett har ett eller fler barn i varje klass ADHD. Om inget görs tidigt för att underlätta skolgången med…

Ny forskningsbaserad sajt om ungas hälsa

…lsa bland landets unga. Hur ska jag göra för att inte bli mobbad i min nya skola också? Jag har självmordstankar, men vågar inte söka hjälp, är rädd för att inte bli tagen på allvar. Är jag onormal som fortfarande är oskuld? Kan man bota klaustrofobi? Svenska ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre, visar rapporter från bland andra Folkhälsomyndigheten och Ungdomsstyrelsen. I takt med detta har behovet av att bistå med relevant information blivit…

Skolenkät 2013: Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

…neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom att belysa hur de har det i skolan och hur det påverkar familjen. Trots att den nya skollagen från 1 juli 2011 ger alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen visar Attentions enkät att skolan fortfarande inte möter elevernas behov. Av de tillfrågade anser drygt 90 % att deras barn har behov av särskilt stöd för att klara undervisningsmålen, men att det oftast inte ges på rätt sätt, el…

Attention gör filmer om föräldrar

…vardag. Filmerna fokuserar främst på bristen på samordning, vikten av att skolan fungerar och hur ensam man kan känna sig när omgivningen inte kan eller vill förstå. Varje film avslutas med att föräldrarnas själva ger förslag på hur deras föräldraroll skulle kunna bli enklare att axla. – Förhoppningen med filmerna är att föräldrar till barn med NPF ska känna sig stärkta och bekräftade. Föräldrarna kan ju också i sin tur sätta filmen i händerna på…

Skolstarten skapar problem för många familjer

…ch skolan: Attentions skolplattform Min Skola-projektet Skolenkät: Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Faktablad: Rätt till stöd i skola och förskola Tidningen Attention: Nr 3 2014 tema skolan  …

Idag släpper Attention filmen ”Mamman & Den hotade skolan”!

…lidande och man upplever en stark otrygghet. I filmen ”Mamman & Den hotade skolan” får vi träffa mamman Bente som lyckats få in sin dotter på en skola som ger henne det stöd hon behöver. Det är något Bente är lycklig för varje dag eftersom hon inser att detta är långt ifrån en självklarhet i andra familjer. När skolan så en dag hotas på grund av politiska beslut rycks mattan undan helt för familjen. Från och med idag finns filmen ”Mamman & Den hot…

Hannah

…Skillnaden mot hennes tidigare studieerfarenhet från gymnasiet och folkhögskolan är framför allt att universitetsstudierna bygger på självstudier. Det förutsätter mycket större eget ansvar och förmåga att organisera sig. – Om jag sitter hemma och pluggar så är det lätt att jag sitter kvar i sängen med böckerna och försöker läsa och det blir inte så effektivt. Men jag har upptäckt att om jag går upp, klär på mig och åker iväg och sätter mig i en s…