Sökresultat

Hittade 209 sidor med sökordet "skola"

FN kritiserar situationen för barn med funktionsnedsättningar

…Alla barn måste ha samma möjligheter att utvecklas så långt som möjligt i skolan. I rapporten påpekas också att kunskaper om funktionsnedsättningar måste finnas med i lärar- och rektorsutbildningar, för att skolan redan på ett tidigt stadium ska kunna uppmärksamma och tillfredsställa särskilda behov hos barn. – Vi utgår från att regeringen tar FN:s uppmaningar på allvar och ser fram emot att ta del av dess förslag när det gäller förbättringar för…

Lärarna måste undervisa lättförståeligt

…kriminering. Läs mer på www.lararnasnyheter.se >> Attention har under 2014 tagit fram en skolplattform med förslag på hur vi kan skapa en skola som fungerar för alla. Bläddra i den här >>…

Inlägg till tidningen Oberoende

…fterfrågar, där personer med ADHD får allt stöd de behöver existerar inte. Skolan ser ut som den gör, precis som alla andra delar av samhället som dessa grupper kommer i kontakt med. Elever med ADHD kan inte välja om de ska ha nedsättningen eller inte. De tvingas förhålla sig till den omgivning som de lever i och anpassa sig till rådande samhälle. Vi som förbund konstaterar att om elever med ADHD ska klara den skola som finns idag kan läkemedelsbe…

ARTIKEL: Vad är en SIP?

…SIP om de ser att brukaren har behov av samordning. Andra verksamheter som skola, Försäkringskassan, Arbetsförmedling m fl. kan ta initiativ till SIP och bör vara med när en SIP upprättas om brukaren vill det. Vad hoppas ni att arbetet med SIP kommer att innebära för föräldrar till barn med NPF? – Vi hoppas att SIP ska leda till att t.ex. föräldrarna till barn med NPF ska få mer samordnad hjälp. Att verksamheterna planerar sitt arbete ihop och att…

Skolor får kritik för frånvarande elever

…å långvarig frånvaro. – Det är förödande för eleverna. Klarar du inte grundskolan, och sedan inte gymnasiet, blir det mycket svårt att återhämta sig, säger hon. Lena Häägg är mycket kritisk till att kunskapen är så låg om elever som är borta från skolan. – Vi tror till exempel att det är lika många pojkar som flickor, och att drygt hälften har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Men inte ens det vet vi säkert och det är e…

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor och vi vill därför framföra följande…

Skolmagasin riktat till elever med NPF

…kloka tips kring skolarbetet, och tyckt till om innehållet för att det ska vara så bra som möjligt. Nu hoppas jag att magasinet får stor spridning oc h kan ge inspiration till elever med NPF som kämpar med skolarbetet, berättar Min Skolas projektledare Karin Forsberg. Magasinet är framtaget av Attentions projekt ”Min skola” och finansierat av Allmänna Arvsfonden. BESTÄLL MAGASINET HÄR >>  …

Berätta hur det känns inför skolstart!

…Attentions projekt Min Skola vill ta reda på hur elever med NPF känner inför skolstart. Därför går vi idag ut med en enkät som är riktad direkt till elever på mellan- och högstadiet och gymnasiet. Elevernas egna röster och upplevelser är oerhört viktiga och värdefulla för Attention! Så hjälp oss gärna att sprida enkäten så att så många som möjligt hinner svara. Sista svarsdagen är 17/8 SVARA PÅ ENKÄTEN HÄR >>    …

Debattartikel om mobbing av elever med NPF

Med Malena Ehrnman och Hjärnkoll i täten har Barn-i-behov, Mobbningsfri Skola och vi på Riksförbundet Attention skrivit en debattartikel om mobbing av elever med NPF. Artikeln finns publicerad på Aftonbladet debatt. I artikeln lyfter vi fram att barn med NPF löper stor risk att bli utsatt för mobbing. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk att bli mobbade än elever utan diagnosen, enligt Uppsala universitet. Barn med Aspergers syndrom utsä…

Attention positiva till regeringens skolsatsning

…ns enkätundersökningar visar att det finns stor förbättringspotential för skolan och att elevernas prestation är helt beroende av vilka anpassningar och stöd man får. De elever som inte får tillräckligt med stöd ser inte fram emot skolstarten (Attentions enkätundersökning från augusti 2015). En fungerande skolsituation har en skyddande effekt och är väldigt viktig för elever med NPF. – Vi delar statsminister Löfvéns uppfattning att Investeringar…

Barns röst

…bemötande, individuell anpassning som samverkan mellan vårdgivare, hem och skola. Inom ramen för projektet anordnades det träffpunkter och lägerverksamhet med syfte att bidra till erfarenhetsutbyte och att utveckla gemenskap med andra barn och unga med NPF. Syfte Projektets huvudmål var att utveckla arbetsmetoder tillsammans med barn och unga med NPF som gör dem mer delaktiga i att påverka det egna stödet men även att inspirera dem att undersöka s…

Löfven lyfte fram barn med NPF i Regeringsförklaringen

…re fokusområden inom skolan Tidiga insatser prioriteras Barngrupperna i förskolan minskas. Fler anställs i grundskolan så att lärare får mer tid med eleverna och klasserna i lågstadiet kan bli mindre. Fritids stärks. Fler speciallärare anställs. Ett skolutvecklingsprogram där lärare ges grundläggande specialpedagogiska verktyg tas fram. Det har stor betydelse inte minst för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En räkna-läsa-skriva ga…

ARTIKEL: Elevassistenten Martin

…ngagerat om sitt arbete och sina elever. Han har många tankar kring en bra skola för elever med NPF, och det märks tydligt att han arbetar hårt för hans elever ska klara skolan så bra som möjligt. Innan vi avslutar intervjun vill han göra en sista kommentar. Han kommer att tänka på kontakten mellan elever, dem som har NPF och dem utan någon funktionsnedsättning. -Elever utan NPF har en helt annan inställning nu, jag ser en stor skillnad jämfört me…

”Varför förstår du inte?” – Samtalsstöd röjer missförstånd och konflikter

…med autism har svårt att organisera, planera, samordna, hålla kontakt med skola och ringa myndigheter. Det kan bli en belastning för den andre partnern som får hålla ihop det hela, och som med tiden kan känna sig ensam i ansvaret. Om partnern utan diagnos kommer själv, och inte mår bra, kan hen behöva spegla sina tankar med någon som kan autism. Känslor är inte farliga, men de kan göra ont, säger hon: – Vissa behöver stöd i att sortera vad de sjä…