Sökresultat

Hittade 119 sidor med sökordet "Tourett"

Skrifter

…Tips på skrifter och rapporter  …

Leva nära NPF

…Att leva nära NPF De svårigheter som personer med NPF syns sällan utanpå. Familjer som lever med NPF möter därför ofta en oförstående omgivning. Det kan bli väldigt ensamt och isolerat. Hela familjen stöter på utmaningar i vardagslivet och relationer mellan syskonen och föräldrar kan bli extra ansträngt. På den här sidan hoppas vi kunna bidra med olika typer av tips och råd från både andra anhöriga och personer inom professionen.  …

För dig som arbetsgivare

…ch goda råd till dig som arbetar med en person som har ADHD, ASD/Asperger, Tourette eller Språkstörning. Här kan du läsa mer om de olika diagnoserna och hur du kan skapa goda förutsättningar för att jobbet ska flyta på bra och hur du med små medel kan bidra till att plocka fram personens styrkor och resurser. Ditt stöd och bemötande gör stor skillnad och kan vara avgörande. Du kan också läsa skildringar från olika arbetsplatser. Du får möta person…

Avslutade projekt

…retteprojektet Det saknades en informativ och avskalad informationsfilm om Tourette. Resultatet blev filmen “Vi har Tourette”. Mer om projektet Jämställdhetsprojektet Syftet med projektet var att stärka unga kvinnor med ADHD genom att sprida information, hålla träffar och skapa nätverk. Mer om projektet   Rörelseverkstan Projektet bedrev rörelseträning för kvinnor med ADHD med syftet att minska inre stress och öka koncentrationsförmågan. Mer om pr…

Pressmeddelande: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

…och plötsligt står vi helt utan stöd” visar att personer med adhd, autism, Tourette och språkstörning nu har det ännu tuffare än vanligt. De 2050 enkätsvaren visar på att redan kända problem som bristande stöd från skola, vård, socialtjänsten och andra instanser nu för många har förvärrats. Mer än 80 procent av de svarande anger att hem- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har områden som skola och försk…

Riksförbundet ger ut bilagan Körkortskoll

…ler när man har en neuropsykiatrisk diagnos (NPF) – som ADHD, Asperger och Tourettes syndrom – och vill ta körkort. I körkortsbilagan ligger fokus på hur man kan arbeta med anpassad undervisning och tanken är att sprida kunskap om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck och hur eventuella svårigheter kan kompenseras. Intervjuad är bland andra Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd och frågor…

Skaffa dig Körkortskoll

…ler när man har en neuropsykiatrisk diagnos (NPF) – som ADHD, Asperger och Tourettes syndrom – och vill ta körkort. I körkortsbilagan ligger fokus på hur man kan arbeta med anpassad undervisning och tanken är att sprida kunskap om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck och hur eventuella svårigheter kan kompenseras. Intervjuad är bland andra Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd och frågor…

Så här! Få skolan att funka

Så här! Få skolan att funka handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola s…

EN HISTORIA ATT VARA STOLT ÖVER

…/05/20 artikel i Expressen om det nya förbundet Attention) År 2001- Svensk Touretteförening ansluter sig Svensk Touretteförening ansluts till Riksförbundet Attention och vi startar vårt första egna Arvsfondsprojekt med syftet att bygga upp Attentions informationsverksamhet. År 2002 – Fullt statsbidrag och förbundssekreterare Attention uppfyller kraven för att få fullt statsbidrag och Attentions kunskapsråd bildas och blir medlemmar i Handikappförb…

Elever berättar

Elever berättar Eleverna har ofta kloka tankar och idéer kring sin skolgång och det är alltid viktigt att göra dem delaktiga och lyssna på deras egna berättelser. Här har vi samlat några elevers berättelser. Deras skolbakgrund, ålder och diagnoser är olika och det finns massor att lära sig av respektive berättelse. Inom ramen för Attentions Skolprojekt det tagits fram filmer där eleverna själva får beskriva sin skolsituation och hur det kan vara…

Arbetsgrupper

…till någon i Kunskapsrådet, mejla till: kansliet@attention.se Arbetsgrupp Tourette Arbetsgruppen arbetar för att tillvarata de specifika intressen som är kopplade till TS-diagnosen. En viktig uppgift är att bevaka adekvat forskning och de framsteg som görs när det gäller stöd och behandling. Dessutom vill gruppen minska fördomarna och sprida information om denna många gånger missförstådda diagnos. Kontaktpersoner Arbetsgruppen Tourette Maria Chri…

Remissvar SOU 2018:11 – Om ungdomar som varken arbetar eller studerar

…assa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. I dag har Attention drygt 16 000 medlemmar i närmare 60 lokalföreningar i landet. Riksförbundet Attention har tagit del av remissen ”Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar” och lämnar nedanstående synpunkter. Inledning Attention har välkomnat den här u…

ALVIN: ”Gör tics nästan varje sekund i skolan”

”Ticsar nästan varje sekund i skolan” Alvin är 12 år har Tourettes syndrom. Skoldagarna dränerar Alvin på energi. Ticsen blir mer intensiva i skolan och därför kan han inte gå i vanlig klass. Istället har han har en resurs som anpassar dagarna helt efter hans dagsform. Alvin är energisk och glad. Det är bra att han har den personligheten eftersom hans liv är betydligt mer utmanande än de flesta jämnårigas. Eftersom han har Tourettes syndrom så h…

Mamma Jenny är detektiv och luskar ut vad sonen behöver i skolan

…ar ut vad sonen behöver i skolan Jenny är mamma till 15-åriga Emil som har Tourettes och Aspergers syndrom. En av de största utmaningarna i Emils liv har varit att få till en bra skolgång. Nu går han sista året i grundskolan och har snart nått det efterlängtade målet – skolavslutningen i nian. Vägen dit har varit krokig och det har krävts ett stort engagemang från Jenny och hennes man. Skoldagen är precis slut och solen är redan på väg ner när jag…

Bra förslag i utredningen “God och nära vård” anser Attention

…assa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. I dag har Attention drygt 16 000 medlemmar i närmare 60 lokalföreningar i landet. Riksförbundet Attention har tagit del av remissen ”God och nära vård. En primärvårdsreform” och lämnar nedanstående synpunkter.   Inledning I stort är Attention positivt till utredningens förslag, so…