Sökresultat

Hittade 209 sidor med sökordet "skola"

Filmer & skrifter om NPF och skolan

…Filmer & skrifter Här finns böcker, film och artiklar om NPF och skolan. Här finns böcker, film och artiklar om NPF och skolan. Skrifter   Här finns böcker, film och artiklar om NPF och skolan. Skrifter   Filmer…

Attention släpper ny film riktad till skolan

…WsX6d4k Filmen har tagits fram inom Attentions nyss avslutade projekt “Min Skola” och deras två projektskolor – Källbrinkskolan och ESS-gymnasiet. Vi får höra skolornas ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll i skapandet av en NPF-vänlig skola. – Båda de här skolorna gör ett gediget jobb för att på ett tillgängligt sätt möta elever med NPF, här finns det mycket kuns…

Vad gör vi åt att skolor väljer bort vissa barn?

…t barn och ge undervisning – i grundskola (inklusive resursskola), grundsärskola, sameskola eller specialskola. Det viktiga är att det grundar sig i barnets behov. Det handlar också om att kunskapen om specialpedagogiskt stöd behöver öka och att skolor får förutsättningar att ta det ansvar de har för alla elever. Vi ser att skolor som arbetar systematiskt med att göra sin verksamhet tillgänglig ger elever med olika förutsättningar en skolgång där…

Skolprojektet

…ESS-Gymnasiet Webbsida: https://essgymnasiet.stockholm.se/kontakt Källbrinksskolan Webbsida: https://huddinge.se/kallbrinksskolan/om-skolan/    …

Bra förslag i utredningen “God och nära vård” anser Attention

…, anpassningar, utmattning och rehabilitering i större utsträckning kommer skola och arbetsliv till del. En bra arbetsmiljö och en fungerande skola förebygger psykisk ohälsa. Detta kan inte nog betonas.   9.2.8 Primärvårdens rehabiliterande arbete Utredningens förslag: I primärvården ska tillhandahållas rehabiliterande åtgärder utifrån patientens individuella behov, förutsättningar och preferenser. Attention tillstyrker utredningens förslag. Vi in…

Attention i Almedalen 2016

…laktighet bidra till en mer tillgänglig skola? Beskrivning: Projektet ”Min skola” arbetar för en mer tillgänglig skola för elever med NPF och för att lyfta elevernas röster. Hur upplever elever med NPF själva skolan? Hur bör den utvecklas utifrån deras perspektiv? Hur kan elevers delaktighet bidra till en mer tillgänglig skola för elever med NPF? Medverkande: Karin Forsberg, Projektledare, Attention, Annica Nilsson, Intressepolitisk ombudsman, Att…

Attention låter elever prata om NPF

…. I den möter du 14-åriga Erica. http://youtu.be/QJ3JDUyUSjQ Projektet Min skola Min skola startade i januari 2014 och kommer att pågå i tre år. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och samarbetar med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Sveriges Elevråd (SVEA), Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet. För mer information kontakta: Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande, 08-120 488 04. Karin Forsberg, proj…

Hemmasittare med Asperger är ofta utbrända

…inte orkar mer när hen kommer hem. Eller så kan hemmalivet fungera bra men skolan vara kaotisk. Då är det lätt att tänka att skolan inte klarar sin uppgift, när det egentligen handlar om att barnet är stressat. Här är det väldigt viktigt med öppenhet mellan förälder och skola och att inte pressa barnet när dess ork är slut. Delad kunskap Elisabet tror att det stora hindret i samarbete med skolan är brist på kunskap om stressens betydelse. Som förä…

Hem

…https://issuu.com/familjelyftet/docs/att_2020_02_web_sidor   https://attention.se/produkt/sa-har-fa-skolan-att-funka/…

Omedelbara åtgärder krävs mot hemmasittandet

…ska förverkligas. Detta brådskar för idag far ett stort antal barn illa i skolan och skolans utmaningar för att komma till rätta med detta är stora. Att ett barn blir hemma från skolan är det yttersta symtomet på att något är fundamentalt fel och det är ett stort underbetyg till en skola vars kompensatoriska uppdrag vi inte längre ser. Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention Agnet…

Diskrimineringsersättning till elever som nekas stöd i skolan

…gnitiva funktionsnedsättningar eller liknande problematik. Fakta om stöd i skolan Enligt skollagen måste en skola göra extra anpassningar och sätta in särskilt stöd för att elever som befaras att inte nå kunskapskraven ska få den hjälp de behöver för att nå så långt som möjligt i skolan. När en elev har ett stödbehov på grund av en funktionsnedsättning bryter en skola inte bara mot skollagen om den inte ger eleven det stöd som den behöver utan ock…

Kampanj om skolan och NPF

…marbete med våra lokala föreningar vill göra en systematisk granskning hur skolan fungerar för våra barn. Attentions mål är en skola som ser olikheter som tillgångar och där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Tidigare insatser och individuellt anpassat stöd ska vara en självklarhet. – Vi känner oss starka när vi planerar för denna skoloffensiv, säger Anki Sandberg. Vi har redan sedan…

Elever berättar

…lprojekt det tagits fram filmer där eleverna själva får beskriva sin skolsituation och hur det kan vara att ha NPF i skolan….

Min Skola-projektet

…drar som svarade på enkäten anser 90 % att deras barn behöver extra stöd i skolan. Bakgrunden till ”Min skola”-projektet är de svårigheter som skolorna har att ta hänsyn till våra elevers behov. Målgrupp Projektet har tre målgrupper: Elever med NPF-problematik i åldern 13-18 år Elevernas föräldrar Pedagoger, skolledare och stödpersonal, som till exempel elevassistenter Empowerment – elevernas ökade inflytande ”Empowerment” är ett viktigt ledord in…

Inspirationsdag om hur man kan få skolan att fungera för elever med NPF!

…la programmet för Stockholm här: Inspirationsdag skola och NPF Stockholm Anmälan Stockholm Kostnad: 600 kr. I priset ingår fika och lunch samt vår skrift ”Goda exempel. Få det att funka för elever med NPF i skolan” och ett nummer av vår förbundstidning med tema skola. Info För frågor och mer info, kontakta projektledare Karin Forsberg: karin.forsberg@attention.se eller telefon 08-120 488 18  …