Sökresultat

Hittade 455 sidor med sökordet "ADHD"

Remissvar på promemorian ”Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera” (S 2012/4640/SF)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill inledningsvis betona att frågan berör många av våra medlemmar och målgrupper. En stor andel av de som idag får aktivitetsersättning har något slags neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samt…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har promemorian tagit sig an väldigt viktiga frågor. Barn i allmänhet – och barn med funktionshinder i synnerhet – har ett…

Remissvar på betänkandet ”Vissa frågor om gode män och förvaltare” (SOU 2013:27)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra nedanstående synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an frågor som berör många av våra medlemmar. Eftersom svårigheter att sköta sin ekonomi eller…

Remissvar på betänkandet ”Skolans dokument – insyn och sekretess” (SOU 2011:58)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Riksförbundets ställningstagande Riksförbundet Attention instämmer i utredningens förslag i de delar som vi finner relevanta för vår verksamhet. Det har vid flera tillfällen kommit till vår kännedom att känslig information rörande e…

Remissvar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. I takt med att kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ö…

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Inledning Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. De negativa effekterna av en persons begåvningsnedsättning b…

Remissvar på promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill inledningsvis betona hur viktigt det är för våra grupper att tillsynen inom socialtjänstområdet är strukturerad och rättssäker. Vid en enkätundersökning nyligen framkom att många av våra medl…

Remissvar på utredningen ”Sänkta trösklar – högt i tak” (SOU 2012:31)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Sammanfattning Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Flera av förslagen är också ett steg i rätt riktning när det gäller att stödja människor att leva ett självständigt liv med mö…

Remissvar på SOU 2012:33 Gör det enklare!

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter på ”Gör det enklare!”. Sammanfattning Attention delar utredningens inst…

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra att vi stödjer förslaget. Dammsdalskolan bör få bedriva undervisning på grundskolenivå för elever med autism och autismliknande tillstånd även om eleverna inte har en utvecklingsstör…

Ny forskningsstudie om organisation av vardagen

…sstudie som ska studera om en internetbaserad kurs kan hjälpa personer med ADHD och andra som har problem med att organisera sin vardag, glömmer viktiga saker, lätt blir distraherade och har svårt att skapa en ordnad tillvaro. Kursen som pågår i sex veckor, har som mål att lära ut ett bra system för att organisera sin vardag med hjälp av dator och appar på smartphones. Som deltagare kan man räkna med att få avsätta cirka en halvtimme om dagen för…

Projekt

…Projekt En stor del av vårt arbete bedrivs i projektform. Projekten ger oss möjlighet att fokusera på specifika målgrupper och aktuella samhällsfrågor….

Attention tar fram skolplattform

…ormen kommer att lanseras i Almedalen i samband med Attentions seminarium ”ADHD i klassen – vad gör vi?” på Högskolan, rum E30, den 30 juni kl. 10.30 – 11.30. Samma dag och plats kl. 13.00 – 14.15 ordnar vi seminariet ”En skola för ALLA”. Attention kommer att finnas på plats under hela Almedalsveckan 29 juni-6 juli. Ladda ner skolplattformen som pdf >> För mer information kontakta: Anki Sandberg, förbundsordförande Tfn 08-120 488 04 Anna Norrman,…

Ett skyddsnät för dem som inte kan själv

…har något slags neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som Aspergers eller ADHD, och saknar anhöriga eller andra personer som kan hjälpa dem. Detta är personer som tidigare haft ersättning från sjukförsäkringen men som pga förändrade regler och hårdare bedömningar inte orkar hävda sin rätt. Funktionsnedsättningarna sätter käppar i hjulet, man glömmer inbokade tider, tappar bort kvitton och intyg, förstår inte vilka krav man måste uppfylla eller vi…

Rätt stöd hjälper personer med NPF ut i arbete

…Tyresö. Jonatan Asklund är en av personerna som ingår i projektet. Han har ADHD och arbetar på den dagliga verksamheten Håstaborg. – Vid årsskiftet fick jag en riktig anställning där. Jag blev glad, det är roligt att folk ville ha mig i grupper och så, säger Jonatan Asklund till P4 Gävleborg. Fredrik Lindgren är projektledare för projektet som finansieras av Allmänna arvsfonden. – Vi vill sprida bra metoder för hur vi kan få ut personer med funkti…