Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har promemorian tagit sig an väldigt viktiga frågor. Barn i allmänhet – och barn med funktionshinder i synnerhet – har ett…

Remissvar på betänkandet ”Vissa frågor om gode män och förvaltare” (SOU 2013:27)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra nedanstående synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an frågor som berör många av våra medlemmar. Eftersom svårigheter att sköta sin ekonomi eller…

Attention Utbildning

…ildningarna till reducerat pris. Exempel på kursinnehåll: Vad kännetecknar ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Symptom och konsekvenser i vardagen Pedagogisk anpassning Användbara hjälpmedel Struktur och positivt bemötande Vi samarbetar gärna och ofta med Attentions lokalföreningar och välkomnar idéer och önskemål. Mer information Skräddarsydda utbildningar: utbildning@attentio…

Remissvar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. I takt med att kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ö…

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Inledning Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. De negativa effekterna av en persons begåvningsnedsättning b…

Remissvar på promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill inledningsvis betona hur viktigt det är för våra grupper att tillsynen inom socialtjänstområdet är strukturerad och rättssäker. Vid en enkätundersökning nyligen framkom att många av våra medl…

Remissvar på utredningen ”Sänkta trösklar – högt i tak” (SOU 2012:31)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Sammanfattning Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Flera av förslagen är också ett steg i rätt riktning när det gäller att stödja människor att leva ett självständigt liv med mö…

Remissvar på SOU 2012:33 Gör det enklare!

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter på ”Gör det enklare!”. Sammanfattning Attention delar utredningens inst…

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra att vi stödjer förslaget. Dammsdalskolan bör få bedriva undervisning på grundskolenivå för elever med autism och autismliknande tillstånd även om eleverna inte har en utvecklingsstör…

Remissvar på promemorian ”Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera” (S 2012/4640/SF)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill inledningsvis betona att frågan berör många av våra medlemmar och målgrupper. En stor andel av de som idag får aktivitetsersättning har något slags neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samt…

Remissvar på utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. 1. Sammanfattning Våra medlemmar är ofta användare av välfärdssystemen på grund av ohälsa och nedsatt arbetsförmåga. Vi är beroende av att systemen fungerar och har därmed ett stort intresse av att de inte missbrukas eller överutnyt…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har promemorian tagit sig an väldigt viktiga frågor. Barn i allmänhet – och barn med funktionshinder i synnerhet – har ett…

Attention kräver likvärdig vård över hela Sverige

…täller att patienterna skyndsamt får genomgå en utredning vid misstanke om ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Landstingen skjuter till resurser till den psykiatriska vården för att komma tillrätta med vårdköerna Landstingen enas kring riktlinjer om när en patient har rätt att få en utredning och vilket stöd som ska erbjudas då man kommer fram till en diagnos. Riktlinjerna ska också tydliggöra att krav på drogtestning endast sk…

Stöd forskningen kring neuropsykiatri

…Stöd forskningen kring autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet bedrivs forskning kring dessa tillstånd vilken stöds av Stiftelsen Barnforskningen. Stöd Barnforskningen! Då bidrar Du till att vi kan hjälpa fler barn till ett friskt och bra liv. Plusgiro 90 00 14-2. Läs gärna mer på Barnforskningens hemsida…

Ny studie visar: ADHD-läkemedel ökar inte självmordsrisk

…något man tidigare misstänkt. – Vårt arbete visar på flera olika sätt att ADHD-läkemedelsbehandling med största sannolikhet inte kan kopplas till en ökad risk för självmordsförsök och självmord. Resultaten pekar snarare på att ADHD-läkemedel har en skyddande effekt, säger Henrik Larsson, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, som lett studien. Bakgrunden till den nya studien är att tidigare forskning pekat på att…