Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

Ung vuxen med NPF

…Vi har NPF Här har vi samlat personliga berättelser om att ha NPF. Mycket handlar om att hitta sitt eget sätt att få vardagen att fungera….

Anneli

…dsarbete, pendling och familjeliv med sambo och två barn. Kanske är hennes ADHD delvis en förutsättning för att klara av det höga tempot. – Jag hade nog aldrig klarat det utan min kreativitet, uthållighet och impulsivitet som gör att jag fångar upp en massa nya idéer. Energin gör att hon orkar arbeta, fixa, ta hand om hemmet och barnen. Den får hennes liv att fungera. Vardagssaker som planering, städning och matlagning är områden som många kämpar…

Emma

…sar in och att man inte når upp till kraven. – Lika mycket tråkigheter som ADHD kan innebära, lika mycket positiva saker kan det föra med sig. Min impulsivitet har tagit mig fram snabbt i karriären och fört mig runt hela världen. Jag är nyfiken och det ger en massa positiva dominoeffekter. Diagnosen har hjälp Emma på flera sätt ADHD-diagnosen har gjort att Emma lärt sig mer om sina styrkor och försöker vara snällare mot sig själv. Tidigare kunde h…

Attentions Malena Ranch blir landstingsråd i Uppsala

…Unga vuxna inom Attention. Projektet har bland annat gjort filmen ”Vi har ADHD”, kortfilmer om personer med ADHD och ADD och den populära och prisnominerade boken ”Det finns alltid ett sätt”. – Jag har fått en massa kunskap och idéer på Attention och ser fram emot att ta med mig det in i mitt kommande uppdrag. Det känns bra att ha möjlighet att fortsätta arbeta med många av de frågor jag har kommit i kontakt med via Attention, säger Malena. Malen…

LINNÉA: ”Det viktigaste är att vara sedd”

…lbrinksskolan, Huddinge. Under sommaren mellan åttan och nian fick hon sin ADHD diagnos – Det är otroligt skönt att ha fått en diagnos. Jag känner att jag blir mycket mer tagen på allvar nu. Redan innan gjorde lärarna vissa anpassningar, men efter jag fått diagnosen är det fler som hjälper mig med studierna – Jag behöver hjälp med att ordna upp och strukturera. Exempelvis när jag ska läsa en text får jag hjälp att dela upp den i stycken. Efteråt s…

Attention kommenterar Smers uttalande i media

…d tv) Sven-Olov Edvinsson menar att de stora geografiska skillnader på hur ADHD-diagnoser ställs, som redogörs i rapporten är ett symtom på att skolorna pressar på för att få fler ADHD-diagnoser. Josef Milerad svarar i Metro att de geografiska skillnaderna handlar om att barn- och ungdomspsykiatrin på vissa håll kollapsat fullständigt. Attentions Anki Sandberg kommenterar: -Det är bra att livssituationen för personer med ADHD uppmärksammas. Liksom…

Debatt: Barnen som offras i den svenska skolan

…d funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi” Det här skriver Jiang Millington, Måns Möller, Malin Holm och Bo Hejlskov Elvén, Attentions Anki Sandberg med flera i en nyligen publicerad debattartikel på svt opinion. Oförståelsen för de osynliga funktionsnedsättningarna gör barnen utsatta, både för vuxnas orimliga krav och för andra elevers negativa reaktioner på att barn med exempelvis ADHD och Asperg…

Mamma Git om vikten av samverkan

…ighet till stöd och anpassningar. Git – mamma till 15-åriga Samuel som har ADHD – berättar om sina upplevelser i kontakten med skola. Föräldrar till barn med särskilda behov vet att skarpa skrivningar om rättigheter i skollagen, förordningar och läroplaner är en sak. Praktik en annan. Ofta kommer inte rättigheterna av sig själv. Det är Gits erfarenhet. – Mycket hamnar på oss föräldrar om våra barn ska få en bra utbildning, säger hon och berättar o…

Forskare vid Lunds universitet anser att barn med diagnosen uppförandestörning kan behöva utredas för NPF

…beröring, vissa ljud, smaker och lukter finns det skäl till utredning för ADHD och autismspektrumtillstånd. Peik Gustafsson, överläkare vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö och professor Maria Råstam vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, anser att studien talar för att man bör vara uppmärksam motorik och perception när man utreder barn för uppförandestörning. – De som har motoriska och perceptuella problem och dessutom…

Attentions Fri-projekt lanserar friguiden.se

  Antalet personer som har ADHD och har fastnat i kriminalitet och/eller missbruk är många. Att bryta sig loss och göra en förändring i sitt liv är ofta svårt och det krävs ett omfattande stöd. Attentions Fri-projekt har därför gjort den vägledande och stödjande sajten friguiden.se. Sajtens primära målgrupp är personer med ADHD som själva kämpar med kriminalitet och missbruk, men även anhöriga, coacher och yrkesverksamma kan använda sig av den. –…

Vi har Tourette : en film om sex personer med Tourettes

…hos olika individer, inte minst med anledning av den varierande graden av ADHD och tvång som ofta finns med i bilden. Vi har Tourette kan användas som utgångspunkt för diskussioner i skolan och i arbetslivet. De som själva har fått diagnosen känner antagligen igen sig och förhoppningsvis hjälper filmen dem att blicka framåt i sitt liv med Tourette. Skriftlig handledning med diskussionsfrågor ingår. Se trailer: Vi har Tourette är en film av Björn…

ARTIKEL: Barn som anhörig

…n som har olika diagnoser och min mamma har också det. Min lillasyster har ADHD och vad de kallar ringa autism och min lillebror har autism. Min mamma har ADHD men det märker jag inte så mycket utom när hon blir uppslukad av saker ibland. Då får man ingen kontakt. Om hon läser morgontidningen så hör hon faktiskt ingenting. Sen är hon ganska virrig och disträ. Hon vill alltid låna mina nycklar för att hon har tappat sina men annars är hon helt okej…

Nätkoll

Har du koll på nätet? Visste du att unga med ADHD och Aspergers syndrom är oftare och längre på nätet än jämnåriga utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Var tredje ung i åldern 13-16 år med ADHD och Aspergers syndrom har blivit mobbad på nätet eller via mobilen, men varannan har också fått en vän via nätet som de fortfarande har kontakt med. Föräldrar till barn med NPF oroar sig för nätet mer än andra föräldrar, tror mindre om sina barns…

Socialstyrelsen publicerar nytt beslutsstöd vid ADHD-behandling

…ocialstyrelsen har nu gett ut nytt beslutsstöd för Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och vuxna. Socialstyrelsens bedömning är bland annat att personer med ADHD utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling. De bör själva få ta ställning till om hen vill pröva en läkemedelsbehandling, utöver andra stödjande och behandlande insatser. Rekommendationerna omfattar behandling med läkemedel som är godkända för behandling i Sverige och som till…

Nytt material om NPF, hjälpmedel och privatekonomi

…det kan innebära för utmaningar i förhållande till ekonomi. Det ger också exempel på kognitiva hjälpmedel och strategier som kan underlätta för personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mer information om Ekonomikoll >>…