Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

Elever med autism och adhd fråntas sin skolgång

…sekvenser för de elevgrupper vi representerar. Barn och elever med autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får inte det stöd de har rätt till i skolan. Den senaste tiden rapporteras det allt oftare om bland annat försämringar runt om i landet när det gäller det så kallade tilläggsbeloppet som fristående skolor kan ansöka till kommunerna om för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Tyvärr kan en kommun neka tilläggsb…

Lotta Borg Skoglunds nya bok “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”

…rg Skoglund är medlem i Attentions kunskapsråd, som består av de 14 ledande experter inom NPF-området. Vars uppgift är att fördjupa och intensifiera dialogen mellan förbundets aktiva och specialister av olika slag. Vi på Attention är därför otroligt glada över Lottas nya högaktuella bok “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”. Där hon berör hur ADHD kan ta sig olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och hur vi missar flick…

ADHD Awareness Award 2012

…Riksförbundet Attention kan stolt presentera att vi tillsammans med Kollektivet Livet har fått utmärkelsen ADHD Awareness Award 2012, för filmen ”Jag har ADHD”. Här kan du läsa om ADHD Awareness Award Se YouTube-filmen “Jag har ADHD” här….

Anhöriga till unga vuxna med ADHD vittnar om stora stödbehov

…tt det behövs ökade satsningar för stöd i vardagen för både unga vuxna med ADHD och deras närstående. Resultatet visar att många anhöriga gör stora insatser för att stötta unga vuxna med ADHD i vardagen: 59% anser att den unga vuxna behöver hjälp av anhöriga i vardagen. Hela 35% av de anhöriga anser att den unga vuxna är i behov av omfattande stöd och hjälp. 66% av de anhöriga säger att de ofta känner oro över den ungas situation. – Oron gäller pe…

Äldre med ADHD uppmärksammas sällan

…sin vardag även i vuxen ålder. Enligt Guldberg-Kjär behövs ökad kunskap om ADHD-symptom hos äldre, särskilt med tanke på att antalet äldre personer som diagnostiseras med ADHD ökar kraftigt över hela världen. -Den fortsatta forskningen måste inriktas på att systematiskt utvärdera faktorer och behandlingsåtgärder som kan minska effekterna av ADHD-problem under hela livet, säger Taina Guldberg-Kjär. avhandlingen från Göteborg Universitets e-arkiv fi…

Kunskap gör skillnad: ADHD

…n ADHD och inte minst att det går att leva ett bra liv med diagnosen. Vi följer Riksförbundet Attention och möter företrädare som berättar om sitt engagerade arbete för att öka information och kunskap kring ADHD och övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi får också ta del av ledande experter som förklarar och nyanserar begreppet ADHD. Det finns hjälp att få, kunskap göra skillnad!…

ARTIKEL: Mamma, pappa, barn & ADHD

…och Mattias läste en artikelserie i SvD och såg ett TV-inslag om vuxna med ADHD kände de båda att mycket passade in på Annas liv. Med stöd från Mattias tog hon tag i kaoset och sökte hjälp. En utredning påbörjades och utmynnade mycket riktigt i en ADHD– diagnos. Pusselbitarna föll på plats för både henne och Mattias. – Äntligen fick jag förklaringar på varför saker ibland blir lite knasiga! Nu förstod jag varför hon har en tendens att ha massor av…

Påverkas du negativt av din ADHD?

…ed ADHD. Terapiformen har tidigare visat på lovande resultat för vuxna med ADHD. I studien kommer man att jämföra hur två olika former av den här behandlingen påverkar vanliga svårigheter vid ADHD, t ex impulsivitet, koncentrationsproblem och förmåga att hantera vardagen. Ett krav för deltagande är fastställd diagnos efter utredning. Är du intresserad av att delta i studien? Då är du välkommen att anmäla dig och hitta mer information på: www.inter…

Vuxna med ADHD behöver bättre stöd

…kt mycket lönsamma. Myndigheten påpekar också att problemen som följer med ADHD kan kvarstå livet ut och diagnosen förekommer i alla åldrar, även hos de allra äldsta. – Detta är en mycket viktig rapport som bekräftar det vi inom Attention vet via våra medlemskontakter, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i en kommentar. Vi ansluter oss till fullo till slutsatsen att det behövs en förståelse för att det hos vuxna med ADHD ofta även finns andr…

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vill ompröva läkemedelssubventionen för vuxna med ADHD

…orterar att ca 32 000 vuxna med ADHD använder läkemedel som föreskrivs vid ADHD. Läkemedlen är ännu inte officiellt godkända för behandling av personer som fått diagnosen ADHD i vuxen ålder, men godkända för vuxna som diagnosticerats och medicinerats sedan de var barn. Föreskrivningen av ADHD-mediciner till personer som diagnosticerats i vuxen ålder sker s.k. “off label”. Det betyder att läkemedlen, i likhet med många andra, inte är officiellt god…

Ny studie visar att elever med ADHD behöver större tillgång till datorer i skolan

…v forskarna bakom studierna anser att det är oroväckande. – För elever med ADHD är datorn ett viktigt hjälpmedel som gör det lättare att fokusera på uppgiften och arbeta i sin egen takt. Den kan underlätta lärandet i både läsning och matematik, säger Vedrana Bolic, som är doktorand i arbetsterapi och en av forskarna som genomfört studien, anser hon. Bolic kommenterar också att tidigare forskning visat att elevers hjälpmedelsbehov inte har fått sam…

Artikelserie om ADHD i Dagens Nyheter

…Dagens Nyheter publicerar just nu en artikelserie med intervjuer om ADHDADHD – inte bara problem”, både profession och personer med egen erfarenhet får komma till tals. I första artikeln kan du läsa en intervju med Victor Wikander: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/storiga-killen-som-hittade-sin-inre-styrka Upphovet till artikelserien är den nya kampanjen “Jag har ADHD” som även finns på jagharadhd.se…

Ny studie om barn och ADHD från National Institute of Health

…utvecklingsförsening på ca 2 år i främre hjärnbarken jämfört med barn utan ADHD. I studien ingick 234 barn med ADHD och 231 utan. Varje barns hjärna skannades upp till 4 gånger per år under 7 års tid. Barnen som ingick i studien var 10 år när studien startade och 17 år när den avslutades. På frågan om resultaten av studien skulle kunna stilla debatterna huruvida vissa barn verkligen har fått en korrekt ADHD-diagnos eller om det är ”omognad” svarar…

Skolinspektionen granskar ADHD i skolorna

…ktionen har beslutat att under 2013 granska skolsituationen för elever med ADHD. Granskningen utgår från ett antal enskilda elevers skolsituation och kommer att ha ett elevnära perpektiv. Granskningen genomföra undersökningen frågeställningarna: Gör skolan en kartläggning och analys av de förutsättningar och behov som den enskilde eleven med AD/HD-diagnos har så att utbildningen kan anpassas på bästa sätt därefter? Är undervisningen anpassad efter…

Ny studie från KI visar att ADHD, schizofreni och bipolär sjukdom har gemensam genetik

…ychiatry, deltog dryg 60 000 personer med ADHD och släkt till personer med ADHD. Henrik Larsson, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, menar att studien ökar insikten om sambandet mellan diagnoserna. – De sammantagna resultaten ger stöd för att ADHD, schizofreni och bipolär sjukdom delvis har en gemensam genetisk bakgrund. Studien ökar insikten mellan psykiatriska tillstånd som tidigare antagits vara helt separata,…