Sökresultat

Hittade 116 sidor med sökordet "Autism spectra"

Medlemsberättelse: “Jag skulle vilja byta huvud för en dag”

…dla kläder kan det uppstå problem för mig för att jag har ADD och Asperger/autism. Jag fungerar annorlunda än “normala” i min ålder. Anledningen till att jag kan få det jobbigt på badplatser är att det är för mycket människor på ett och samma utrymme. Stranden blir för trång för mig, och jag måste bara därifrån! Samma sak om jag står på Max och ska beställa hamburgare, plötsligt behöver jag bara gå ut från restaurangen och få luft. Jag brukar inte…

En fungerande idrott för alla – 10 stycken

…“En fungerande idrott för alla” vänder sig till aktivitetsledare inom idrotten med fokus på ADHD, Autism och andra NPF-diagnoser. I skriften får du ta del av fakta, tips och exempel från olika verksamheter inom idrotten. Ladda ner skriften som PDF >> Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Idrott för alla som drivs av Riksförbundet Attention. Av: Riksförbundet Attention 2017      …

Utbildning

Träna barn och ungdomar med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser – ett kunskapsmaterial för idrottsledare. Vår utbildning för idrottsledare vänder sig till alla ledare som träffar barn och ungdomar med olika behov. Den här utbildningen har fokus på utmaningar och möjligheter när du träffar barn med till exempel ADHD och autism/Asperger. Här får du som ledare tips på en mer inkluderande träning. Det som är bra för barn med NPF är bra för all…

”ADHD långt ifrån en superkraft för alla”

…an vara mer fel. Det finns många studier som visar att ADHD och exempelvis autism får stora konsekvenser för hälsan, möjligheten att få och behålla ett arbete, relationerna till andra och försörjningsförmågan. I juni publicerade Socialstyrelsen en rapport där det framgår att personer med ADHD löper ökad risk för tidig död, suicid, psykiatrisk samsjuklighet men också att det finns ett samband mellan ADHD och ett flertal somatiska sjukdomar. Persone…

Det här med att använda sig av “rätt” ord!

…ra” om ord. Vad jag menar är att när vi till exempel talar om personer med autism så säger vi gärna autistisk person eller autisten, sällan säger vi personen med autism. Samma sak med “aspergaren, diabetikern, epileptikern” etc. Vi säger handikappade, funktionshindrade men sällan personer med funktionsnedsättning. Jag vet att det har blivit bättre men jag läser fortfarande på en massa forum att man uttrycker sig på det sättet och i folkmun hör det…

Medlemsberättelse: “Jag skulle vilja byta huvud för en dag”

…dla kläder kan det uppstå problem för mig för att jag har ADD och Asperger/autism. Jag fungerar annorlunda än “normala” i min ålder. Anledningen till att jag kan få det jobbigt på badplatser är att det är för mycket människor på ett och samma utrymme. Stranden blir för trång för mig, och jag måste bara därifrån! Samma sak om jag står på Max och ska beställa hamburgare, plötsligt behöver jag bara gå ut från restaurangen och få luft. Jag brukar inte…

Enkät: Erfarenheter och stigmatisering vid NPF & psykisk ohälsa

…kiatriska diagnoser? Har du eller ditt barn diagnostiserats med ADHD eller autism för mer än 6 månader sedan? Vill du bidra till att personer med neuropsykiatriska diagnoser får ett bättre bemötande och förståelse? I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på grund av sin diagnos. Studien syftar till att öka förståelsen för hur…

NPF-familjers liv slås i spillror av coronakrisen

…gga upp slås nu i spillror för många som lever med diagnoser som adhdm och autism. Det visar en enkätundersökning från Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf) och deras anhöriga. Enligt rapporten, som har titeln ”Rutinerna slås sönder och plötsligt står vi utan stöd”, hade denna utsatta grupp redan innan coronakrisen svårt att få ihop arbete, skolgång och vardagsliv. Nu har det…

“I min kultur har vi inte ord för psykiatri, ångest eller depression”

…ripande berättelse. Den handlar om hur han efter sonens diagnoser ADHD och autism, själv drabbades av psykisk utmattning. Hur svårt det är när man kommer från ett land där det inte finns ord för ångest eller depression. Föreläsningen är en del av Hjärnkolls projekt ”Migration och psykisk ohälsa” där Abdinassir är ambasadör. – Jag är jätteglad om jag genom min berättelse kan hjälpa andra och vara med att bryta stigmat kring psykisk ohälsa, säger ha…

”Att se barnen utvecklas är en belöning”

…äckte hur svårt det var att hitta en fritidsverksamhet till sin dotter med autism startade hon en egen fritidsgrupp – Semäj för den jag är. TIOTAL BARN åker längdskidor i de snörika spåren runt Elofssonhallen i Röbäck utanför Umeå. Stämningen är lugn och barnen vänliga och respektfulla mot varandra. Det får jag mig berättat, eftersom den smått unika idrottsskolan inte vill att jag stör – barnens behov och funktion går alltid först. DET ÄR ”SEMÄJ I…

Attention svarar på remiss om Dammsdalskolan

…nktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra att vi stödjer förslaget. – Attention instämmer i att det är viktigt att de elever som placeras på Dammsdalskolan får en undervisning som är anpassad efter deras behov. De elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning som har förutsättning att läsa enligt grundskolans läroplan ska ha möjlighet att göra det. säger Anki Sandberg, o…

Regionala skillnader bland ADHD-diagnoser utreds av Socialstyrelsen

…et viktiga investeringar i individ och samhälle som på sikt kan förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och beroende. Gällande skillnader i diagnosticering av flickor och pojkar, skulle vi vilja att man samtidigt tittar på autism. Idag upptäcks flickor med autism ofta alldeles för sent, med stora konsekvenser för individen, säger Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson. Ta del av hela pressmeddelandet från Regeringen >>HÄR….

Ny app förenklar resandet för personer med NPF

…utökad reseplanerare i Stockholms kollektivtrafik, främst för personer med autism, ADHD och andra närliggande funktionsnedsättningar. ResLedaren hjälper till att planera och genomföra resor med Stockholms lokaltrafik. Den påminner till exempel om när det är dags att gå till bussen, när det är dags att gå av och göra trafikbyte och saker att komma ihåg att ta med på resan. De som använder ResLedaren kan ha användning för olika funktioner. För någon…

KIND söker deltagare till studie om AST

…i social färdighetsträning för barn och unga med autismspektrumtillstånd (autism, aspergers syndrom, atypisk autism)? Projektet KONTAKT genomförs just nu i samarbete mellan BUP i Stockholms läns landsting och KIND (Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. I det här grupprogrammet får barnet bland annat träna sig i att ta kontakt,…

Vem har ansvar för vad?

…Vem ansvarar för vad? Familjer med NPF upplever ofta att de blir “bollade” mellan olika instanser och myndigheter och att ingen tar ett ordentligt ansvar. Det tar mycket tid och kraft att som anhörig själv försöka reda ut ansvarsfrågan. Därför har vi på den här sidan valt att fokusera på just vem som ansvarar för vad….