Sökresultat

Hittade 119 sidor med sökordet "Tourett"

Historik

…ör att börja bygga upp Attention-föreningar över hela landet. 2001- Svensk Touretteförening ansluter sig Svensk Touretteförening går samman med Attention. Samma år startar förbundet det första egna Arvsfondsprojektet. 2002 – Fullt statsbidrag och förbundssekreterare Attention uppfyller kraven för att få fullt statsbidrag och Attentions kunskapsråd bildas. Birgitta Engholm anställs för att stödja och bilda nya lokalföreningar. 2003 – Medlem i HSO I…

Vad är NPF?

…I den här skriften kan du läsa om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. Här finns också information om olika relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.   Ladda ner skriften som PDF >>   © Riksförbundet Attention 2018…

Om NPF

…ar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns också hög så kallad samsjuklighet, komorbiditet, av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression. Symptom på NPF Vi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon…

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Inledning Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. De negativa effekterna av en persons begåvningsnedsättning bestäms inte bara av funkt…

Remissvar på promemorian ”Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera” (S 2012/4640/SF)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill inledningsvis betona att frågan berör många av våra medlemmar och målgrupper. En stor andel av de som idag får aktivitetsersättning har något slags neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samtidigt som samhället blir…

Remissvar på betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)

…personer med adhd, autismspektrumtillstånd (inklusive Aspergers syndrom), Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD), språkstörningar samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi berör de utredningsförslag som vi bedömer har betydelse för våra målgrupper. Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra följande synpunkter: Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Genom de sena…

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra att vi stödjer förslaget. Dammsdalskolan bör få bedriva undervisning på grundskolenivå för elever med autism och autismliknande tillstånd även om eleverna inte har en utvecklingsstörning eller en jämställd b…

Remissvar på SOU 2012:33 Gör det enklare!

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter på ”Gör det enklare!”. Sammanfattning Attention delar utredningens inställning att den statliga…

Remissvar på utredningen ”Sänkta trösklar – högt i tak” (SOU 2012:31)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Sammanfattning Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Flera av förslagen är också ett steg i rätt riktning när det gäller att stödja människor att leva ett självständigt liv med möjlighet att kunna arbeta….

Remissvar på promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill inledningsvis betona hur viktigt det är för våra grupper att tillsynen inom socialtjänstområdet är strukturerad och rättssäker. Vid en enkätundersökning nyligen framkom att många av våra medlemmar har blivit omhänder…

Remissvar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. I takt med att kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i samhället blir ocks…

Film med ungdomar som leder

…följa en grupp ungdomar med NPF-diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom och Tourette. Vi får följa dem när de planerar, organiserar och slutligen leder en egen grupp. Under tio veckor har ungdomarna gått Attention UNG:s ledarskapsutbildning och nu är det dags att ta steget att leda andra. Filmen varvas med kommentarer från bland annat barnneurolog Urban Leijon, psykolog Michael Hjert och Malin Bernt från Stockholms stads idrottsförvaltning. SE FILM…

Remissvar på betänkandet ”Skolans dokument – insyn och sekretess” (SOU 2011:58)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Riksförbundets ställningstagande Riksförbundet Attention instämmer i utredningens förslag i de delar som vi finner relevanta för vår verksamhet. Det har vid flera tillfällen kommit till vår kännedom att känslig information rörande ett barn spridits på ett v…

Remissvar på delbetänkandet ”Patientlag” (SOU 2013:2)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an viktiga frågor. Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra nedanstående synpunkter. Sammanfattning I takt med att patientgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivi…

Remissvar på preliminärversionen av ”Vägledning för barnhälsovården” (13-08-02)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel innehåller vägledningen viktig information för våra grupper. Vi har tagit del av den preliminära versionen av vägledningen och vill framföra nedanstående synpunkter. Övergripande synpunkter Vägledningen är mycket omfatt…